1 capture
21 Aug 2010
JULAUGSEP
21
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Penningpolitiska protokoll 2009
Vid de sammanträden som benämns som penningpolitiska, det vill säga då reporäntan sätts, förs ett så kallat penningpolitiskt protokoll med en redogörelse för den diskussion som föregick reporäntebeslutet. Datum för publicering av det penningpolitiska protokollet (normalt cirka två veckor efter sammanträdet) anges i pressmeddelandet som publiceras i samband med offentliggörandet av reporäntan.
 
Fram till och med 2008 fördes protokoll från de penningpolitiska sammanträdena i ett så kallat särskilt protokoll. Från och med 2009 förs protokoll från de penningpolitiska sammanträdena i en egen protokollserie som kallas Penningpolitiska protokoll.


INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2010-01-04
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll DirektionenDagordningarAllmänna protokollProtokollsbilagorRiksbanksfullmäktigeYttrandenÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS