27 captures
28 Mar 2008 - 30 Dec 2011
OCTJANAUG
03
200820102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Riksbankens kapitalförvaltning
Riksbanken förvaltar tillgångar som ska kunna användas för att genomföra penningpolitiken, köpa eller sälja valuta på valutamarknaden och för att kunna ge tillfälligt likviditetsstöd till banker om det skulle behövas. Riksbanken tillhandahåller också lån till Internationella valutafonden (IMF), som i sin tur lånar ut pengar till olika utvecklingsländer.
 
Tillgångarna förvaltas så att Riksbanken alltid kan uppfylla sina uppdrag och åtaganden. Dessutom strävar förvaltningen, precis som hos vilken kapitalförvaltare som helst, efter att avkastningen på tillgångarna ska bli så god som möjligt i förhållande till den risk som tas.
 
Riksbankens tillgångar kan delas in i posterna valutareserv, guldreserv, penningpolitiska tillgångar och övriga finansiella tillgångar.
 
Valutareservens fördelning mellan olika valutor (1)

(1) Beteckningarna i diagrammet är förkortningar för följande valutor: USD – amerikanska dollar; EUR – euro; GBP – brittiska pund; CAD – kanadensiska dollar; AUD – australiska dollar; och NOK – norska kronor.

INNEHÅLLSANSVARIG
Avdelningen för kapitalförvaltning

SENAST GRANSKAD
2009-08-14
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Riksbankens roll Riksbankens balansräkning Guldreserven Valutareserven Regelverk Organisation Internationellt Lagar och regler Historia Riksbankshuset Ekonomipriset Upphandling Arbeta hos oss