2 captures
13 Aug 2010 - 17 Oct 2011
JULAUGOCT
13
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Ändrat datum för det penningpolitiska mötet i juli
DATUM
2010-01-29

Datumet för direktionens penningpolitiska möte den 1 juli ändras och mötet hålls istället onsdagen den 30 juni. Publiceringen av beslutet blir därmed torsdagen den 1 juli kl. 09:30.

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2010-01-29
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning