2 captures
13 Aug 2010 - 17 Oct 2011
JULAUGOCT
13
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Riksbanken växlar EU-betalning
DATUM
2010-02-01

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. Dessa görs i svenska kronor av den svenska staten och växlas till euro på valutamarknaden av en mottagande centralbank inom EU.
 
Riksbanken har beslutat att växla EU-betalningen vid månadsskiftet
januari/februari 2010. Beloppet är på 4,651 miljarder kronor.
Riksbanken har vid tidigare tillfällen växlat EU-betalningar i syfte att undvika onödigt stora växelkursrörelser i samband med dessa transaktioner.
Växlingen har inget penningpolitiskt syfte. Effekten på likviditeten i banksystemet neutraliseras med hjälp av en så kallad valutamarknadsswap. Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp euro på valutamarknaden inom två månader efter växlingen. Detta sker genom dagliga köp av euro mot kronor.
DOKUMENTATION
 
Riksbanken växlar EU-betalning | 66 Kb

KONTAKTINFORMATION
Per Kvarnström, funktionsansvarig handlarfunktionen, tel. 08-696 6816 eller gruppnummer, tel. 08-696 6970

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2010-02-01
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPressmeddelandenNyheterDebattartiklarWebbTVPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningarDagordningar och protokollYttrandenÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS