47 captures
7 Jun 2004 - 5 Mar 2020
APRJULMAR
06
200820092011
About this capture

 UTSKRIFT 
Penningpolitisk rapport och uppföljning
Riksbankens penningpolitiska rapport (tidigare inflationsrapport) publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik. Rapporten innehåller en beskrivning av de framtida inflations- och konjunkturutsikterna baserat på den räntebana som Riksbanken för närvarande anser ger en väl avvägd penningpolitik. Varje rapport består också av en beskrivning av den nya information som inkommit sedan föregående rapport samt en bedömning av hur Riksbanken ser på det ekonomiska nuläget.

Syftet med den penningpolitiska rapporten är att ta fram underlag för de penningpolitiska besluten och att sprida kunskap om de bedömningar som Riksbanken gör.
 
Mellan två penningpolitiska rapporter publiceras en penningpolitisk uppföljning, som innehåller ett begränsat antal prognoser för centrala makroekonomiska variabler.
 
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 19991998 1997 1996 1995 1994 1993

 
DATUMRUBRIKBESTÄLL
2009-07-02Penningpolitisk rapport, juli 2009 | 5 Mb st
2009-07-02Penningpolitisk rapport, juli 2009, diagram | 4 Mb
2009-07-02Penningpolitisk rapport, juli 2009, sifferunderlag | 6 Mb
2009-04-21Penningpolitisk uppföljning april 2009 | 675 Kb
2009-04-21Penningpolitisk uppföljning april 2009, diagram | 480 Kb
2009-04-21Penningpolitisk uppföljning april 2009, sifferunderlag | 543 Kb
2009-02-11Penningpolitisk rapport, februari 2009 | 4 Mb st
2009-02-11Penningpolitisk rapport, februari 2009, diagram | 4 Mb
2009-02-11Penningpolitisk rapport, februari 2009, sifferunderlag | 7 Mb
INNEHÅLLSANSVARIG
Avdelningen för penningpolitik

SENAST GRANSKAD
2008-10-23
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debatt Presstjänst Bildbank Chatt Tal Ekonomiska kommentarer Rapporter Underlag för utvärdering av penningpolitiken Penningpolitiken i Sverige Riksbankens räntestyrning - penningpolitik i praktiken Penningpolitiken under rörlig växelkurs Penning- och valutapolitik Finansiell stabilitet Den svenska finansmarknaden Årsredovisning Occasional Paper Series Working Paper Series Statistisk Årsbok/Statistical Yearbook Riksbankens företagsintervjuer Riksbanksstudier Artiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll Yttranden Ärendelista Sedel- och myntskrifter Informationsskrifter Internationella nyheter EMU-skrifter Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB) Statistik Prenumerera via RSS