2,021 captures
01 Jun 1997 - 20 May 2022
FEBAUGDEC
13
200920102011
About this capture

NYHETER
Många vet att 50-öringen försvinner
2010-08-12 92 procent av svenskarna vet att 50-öringen blir ogiltig som betalningsmedel. Det visar en undersökning utförd av TNS Sifo på uppdrag av Sveriges riksbank.    Läs mer
Lärarseminarier på Riksbanken
2010-07-30 Riksbanken arrangerar tre stycken tvådagarsseminarium om Riksbankens roll i samhällsekonomin för lärare i ekonomi och samhällskunskap på gymnasieskolor.   Läs mer
Stresstest av europeiska banker
2010-07-23 Den europeiska banktillsynskommittén, CEBS, publicerade den 23 juli resultaten av ett stresstest för det europeiska banksystemet. Stresstestet har genomförts för att bedöma stabiliteten i den europeiska banksektorn. De fyra svenska storbankerna har deltagit och bedöms i testet vara väl rustade för att möta oväntade händelser.   Läs mer
Uppdaterad överenskommelse om krishantering, beredskap och tillsyn i EU
2010-07-22 Myndigheter med ansvar för finansiell stabilitet i Island, Liechtenstein och Norge har skrivit på överenskommelsen om samarbetet kring gränsöverskridande finansiell stabilitet, som myndigheter i 27 EU-länder ingick sommaren 2008.   Läs mer
Finansmarknadsstatistik, juni 2010. Pressmeddelande på Statistiska centralbyråns webbplats
2010-07-27
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats
2010-07-26
Den 26 juli erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
2010-07-19
Riksbanken höjer priset på lån med 28 dagars löptid
2010-07-16
Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 30 juni 2010
2010-07-15
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
Vecka 342010-08-23
Kl. 13:00 Direktionen sammanträder.
 
2010-08-27
Kl. 13:00 Fullmäktige sammanträder.
 
Vecka 352010-09-01
Kl. 09:00 Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte nr 4.
 
2010-09-02
Kl. 09:30 Räntebeslutet offentliggörs tillsammans med Penningpolitisk uppföljning.

Se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
REPORÄNTAN, PROGNOS
Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP
REPORÄNTAN
0,5%

Gäller från 7 juli 2010. Nästa räntemöte är den 1 september 2010.
Tabell över reporäntan
WebbTV
Pressmeddelande
INFLATIONEN JUNI 2010
1,1%

Konsumentprisindex för augusti 2010 publiceras den 9 september 2010
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
PENNINGPOLITISK RAPPORT
Nästa penningpolitiska rapport publiceras den 26 oktober 2010
Penningpolitiska rapporter
SNABBLÄNKAR
Frågor och svar
Planerade auktioner för SEK-krediter
Referensräntan
Lediga jobb
Ogiltiga sedlar
RSS
Riksbankens kapitalförvaltning
Svensk ekonomisk och finansiell statistik, IMF SDDS
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
50-öringen ogiltig efter den 30 september
Läs mer på vår kampanjwebbsida för 50-öringen. Där finns information om varför 50-öringen dras in och vad som händer med alla mynt. Dessutom finns historien bakom 50-öringen, roliga fakta och spännande historier.Läs mer
Chatt med Stefan Ingves den 1 juli
Läs den senaste chatten med riksbankschef Stefan Ingves på Riksbankens webbplats den 1 juli 2010. Läs mer
Minnesmynt med anledning av kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings bröllop
Riksbanken ger ut två minnesmynt med anledning av kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings bröllop den 19 juni 2010: ett silvermynt i valören 300 kronor och ett guldmynt i valören 4 000 kronor. Formgivare är Ernst Nordin. Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning