63 captures
02 Jun 2004 - 01 Mar 2022
DECAUGMAY
15
200920102011
About this capture

FAKTA
Reporäntan
Sedan juni 1994 har reporäntan varit Riksbankens styrränta.
 
Kronan
Sverige har haft en rörlig valutakurs sedan november 1992. Det är regeringen som bestämmer vilket växelkurssystem som Sverige skall ha medan Riksbanken bestämmer om tillämpningen.


Räntor & valutakurser
Här kan du söka räntenoteringar och valutakurser i Riksbankens databas. Databasen består av totalt cirka 60 ränteserier, svenska och utländska, samt cirka 50 valutakursserier.
 
Databasen uppdateras normalt två gånger per dag, cirka klockan 9.10 och klockan 12.10. Det är olika serier som uppdateras vid de olika tidpunkterna. Mer information om statistiken finns under respektive meny till vänster.
NYHETER
Valutakurser till deklarationen
Skatteverket hänvisar i vissa texter till Riksbankens mittkurser som publiceras varje månad. Årsgenomsnittet för 2009 som i ibland behövs till deklarationen finns via länken nedan.
 
Årsgenomsnitt för 2009
DETALJERAD SÖKNING
Genom den detaljerade sökningen kan du söka på samtliga ränte- och valutakursserier.  
 
Det går också att välja beräkningsmetod, olika presentationssätt (html, excel-tabell, csv och text-fil) samt decimalavgränsare. 
Gå till Detaljerad sökning bland räntor och valutor
CROSSKURSER
Crosskurser är samlingsnamnet på alla växelkurser där dollarn inte är inblandad. Genom att använda de olika valutkurserna mot svenska kronan går det att räkna ut crosskursen till exempel brittiska pund mot euro. I resultatet erhålls två värden, till exempel brittiska pund mot euro och euro mot brittiska pund.
Gå till sökning bland Crosskurser
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
RiksbanksräntorSvenska marknadsräntorInternationella marknadsräntorValutakurserDetaljerad sökning bland räntor och valutorValutakoderFrågor och svar