298 captures
7 May 2007 - 22 May 2021
About this capture
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)
Wolno:
kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór
Na następujących warunkach:
Uznanie autorstwa Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę
Użycie niekomercyjne Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
Bez utworów zależnych Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.
Ze świadomością, że:
Zrzeczenie — Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
Public Domain — Jeżeli utwór lub jakiekolwiek jego elementy, zgodnie z prawem właściwym, należą do domeny publicznej, to licencja w żaden sposób nie wpływa na ten status prawny.
Inne prawa — Licencja nie wpływa w żaden sposób na następujące prawa:
Uwaga — W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności
Ten tekst to przystępne podsumowanie Tekstu prawnego (pełnej licencji).
Wykorzystaj tę licencję do licencjonowania własnych utworów.
Strona jest dostępna w następujących językach:
Armenian Belarusian Castellano Castellano (España) Català​Deutsch Eesti English Esperanto hrvatski Italiano Latviski​Magyar Nederlands Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski​Português Português (BR) română slovenski jezik srpski (latinica) Suomeksi svenska Türkçe čeština Ελληνικά​Русский српски العربية ไทย ქართული 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어