252 captures
05 Mar 2007 - 23 Oct 2021
About this capture
Reconeixement-NoComercial 3.0 No adaptada (CC BY-NC 3.0)
Sou lliure de:
copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra
fer-ne obres derivades
Amb les condicions següents:
Reconeixement Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l'ús que feu l'obra).
No comercial No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
Entenent que:
Renuncia — Es pot renunciar a alguna d'aquestes condicions si obteniu el permís del titular dels drets d'autor.
Domini Públic — Aquesta llicència no afecta a la situació de l'obra o algun dels seus elements quan es trobi en el domini públic, segons la lligent vigent aplicable.
Altres drets — Els drets següents no queden afectats de cap manera per la llicència:
  • Els vostres drets de repartiment just o ús just;
  • Els drets morals de l'autor;
  • Drets que altres persones poden ostentar sobre l'obra o sobre l'ús que se'n fa, com per exemple drets de publicitat o privacitat.
Avís — Quan reutilitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l'obra.
Advertiment
Això és un resum fàcilment llegible del text legal (la llicència completa).
Utilitzeu aquesta llicència per a la vostra pròpia obra.
Aquesta pàgina també està disponible en els idiomes següents:
Armenian Belarusian Castellano Castellano (España) Català​Deutsch Eesti English Esperanto hrvatski Italiano Latviski​Magyar Nederlands Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski​Português Português (BR) română srpski (latinica) Suomeksi​svenska Türkçe čeština Ελληνικά Русский српски العربية ไทย​ქართული 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어