155 captures
07 Jun 2009 - 16 Oct 2021
About this capture
Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)
Dílo smíte:
Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti
Upravovat — pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech
Za těchto podmínek
Uveďte autora Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).
Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely.
Dále berete na vědomí:
Jiné podmínky — Výše uvedené podmínky se na vás nevztahují, pokud jste k tomu získali souhlas nositele autorských práv.
Volná díla — Je-li dílo nebo jeho část volným dílem dle příslušného právního řádu, má status volného díla před licencí přednost.
Jiná práva — Touto licencí nejsou dotčena následující práva:
  • Volná užití díla, zákonné licence nebo jiná zákonná omezení autorského práva.
  • Autorova osobnostní práva;
  • Případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.
Poznámka — Pokud budete toto dílo šířit, máte povinnost ostatní seznámit s podmínkami této licence. Nejjednodušším způsobem je uvedení odkazu na tuto webovou stránku.
Disclaimer
Toto shrnutí vyjadřuje v obecném jazyce základní podmínky licenčního ujednání Creative Commons, které je pro vás závazné v plném znění.
Použijte tuto licenci pro vaši vlastní práci.
Tato stránka je k dispozici v následujících jazycích:
Armenian Belarusian Castellano Castellano (España) Català​Deutsch Eesti English Esperanto hrvatski Italiano Latviski​Magyar Nederlands Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski​Português Português (BR) română slovenski jezik srpski (latinica) Suomeksi svenska Türkçe čeština Ελληνικά​Русский српски العربية ไทย ქართული 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어