211 captures
12 Jun 2008 - 27 Oct 2021
About this capture
Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)
Du har lov til:
å dele - å kopiere, distribuere og spre verket
å remikse - å bearbeide verket
På følgende vilkår:
Navngivelse Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket).
Ikkekommersiell Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål.
With the understanding that:
Frafalling — Alle disse vilkårene kan frafalles, dersom du får tillatelse fra rettighetshaveren.
Public Domain — Der verket eller noen av dets elementer er i det fri (public domain) under gjeldende rett, så påvirkes denne status på ingen måte av lisensen.
Andre Rettigheter — På ingen måte påvirkes følgende rettigheter av lisensen:
  • Dine lovfestede rettigheter til å bruke verket i henhold til åndsverkloven​, eller i henhold til andre relevante opphavsrettslige unntak og begrensinger;
  • Opphavsmannens ideelle rettigheter;
  • Rettigheter som andre personer måtte ha, enten i forhold til verket selv eller i forhold til bruk av verket, slik som retten til eget bilde og andre personvernrettigheter.
NB — I forbindelse med all gjenbruk og spredning skal du gjøre lisensvilkårene for dette verket klart for andre.
Ansvarsfraskrivelse
Dette er en oversikt over innholdet i den juridiske lisensteksten (den fullstendige lisensen).
Bruk denne lisensen for ditt eget verk.
Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:
Armenian Belarusian Castellano Castellano (España) Català​Deutsch Eesti English Esperanto français hrvatski Italiano​Latviski Magyar Nederlands Người Việt/Tiếng Việt Norsk​polski Português Português (BR) română srpski (latinica)​Suomeksi svenska Türkçe čeština Ελληνικά Русский српски العربية ไทย ქართული 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어