207 captures
05 Mar 2007 - 24 Oct 2021
About this capture
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)
Wolno:
kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór
tworzyć utwory zależne
Na następujących warunkach:
Uznanie autorstwa Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę
Użycie niekomercyjne Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
Ze świadomością, że:
Zrzeczenie — Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
Public Domain — Jeżeli utwór lub jakiekolwiek jego elementy, zgodnie z prawem właściwym, należą do domeny publicznej, to licencja w żaden sposób nie wpływa na ten status prawny.
Inne prawa — Licencja nie wpływa w żaden sposób na następujące prawa:
Uwaga — W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności
Commons Deed nie jest licencją. To jedynie przystępne podsumowanie Tekstu Prawnego (pełnego tekstu licencji), które przedstawia kluczowe warunki licencji w sposób zrozumiały dla zwykłego czytelnika. Potraktujcie to jak przyjazny dla użytkownika interfejs do Tekstu Prawnego. Niniejszy Commons Deed nie ma mocy prawnej, a jego sformułowania nie występują we właściwej licencji.
Creative Commons nie jest firmą prawniczą i nie świadczy usług prawnych. Rozpowszechnianie, publikowanie lub tworzenie odnośników do niniejszego Commons Deed nie tworzy stosunku prawnego „adwokat-klient”.
Ten tekst to przystępne podsumowanie Tekstu prawnego (pełnej licencji).
Wykorzystaj tę licencję do licencjonowania własnych utworów.
Strona jest dostępna w następujących językach:
Armenian Belarusian Castellano Castellano (España) Català​Deutsch Eesti English Esperanto hrvatski Italiano Latviski​Magyar Nederlands Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski​Português Português (BR) română slovenski jezik srpski (latinica) Suomeksi svenska Türkçe čeština Ελληνικά​Русский српски العربية ไทย ქართული 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어