110 captures
10 Apr 2008 - 13 Mar 2017
About this capture
Ауторство-Некомерцијално 3.0 util.Unported (CC BY-NC 3.0)
Дозвољено је:
делити — умножавати, дистрибуирати и јавно саопштавати дело
ремиксовати — прерадити дело
Под следећим условима:
Ауторство Морате да наведете име изворног аутора на начин који је одређен од стране изворног аутора или даваоца лиценце (али не тако што ћете сугерисати да вас подржава или одобрава ваше коришћење дела).
Некомерцијално Не можете да користите дело у комерцијалне сврхе.
Без утицаја на:
Одрицање — Од сваког уговорног услова може да се одступи, ако добијете дозволу носиоца ауторског права.
Јавни домен — Ако је дело, у целини или делимично, у јавном домену, по меродавном праву, лиценца не може да промени статус тог дела.
Oстала права — Лиценца не утиче на следећа права:
Напомена — Приликом сваког коришћења или дистрибуирања дела, морате јасно да предочите другима уговорне услове под којима је дело лиценцирано. Најбољи начин је линк према овој интернет страни.
Изјава
Oво је основни опис Лиценце (садржаја уговора у целини).
Лиценцирајте своје дело овом лиценцом
Ова страна је доступна на следећим језицима:
Armenian Belarusian Castellano Castellano (España) Català​Deutsch Eesti English Esperanto hrvatski Italiano Latviski​Magyar Nederlands Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski​Português Português (BR) română srpski (latinica) Suomeksi​svenska Türkçe čeština Ελληνικά Русский српски العربية ไทย​ქართული 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어