web.archive.org

99 captures
10 Apr 2008 - 24 Oct 2021
About this capture
Autorstvo-Nekomercijalno 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)
Dozvoljeno je:
deliti — umnožavati, distribuirati i javno saopštavati delo
remiksovati — preraditi delo
Pod sledećim uslovima:
Autorstvo Morate da navedete ime izvornog autora na način koji je odredjen od strane izvornog autora ili davaoca licence (ali ne tako što ćete sugerisati da vas podržava ili odobrava vaše korišćenje dela).
Nekomercijalno Ne možete da koristite delo u komercijalne svrhe.
Bez uticaja na:
Odricanje — Od svakog ugovornog uslova može da se odstupi, ako dobijete dozvolu nosioca autorskog prava.
Javni domen — Ako je delo, u celini ili delimično, u javnom domenu, po merodavnom pravu, licenca ne može da promeni status tog dela.
Ostala prava — Licenca ne utiče na sledeća prava:
Napomena — Prilikom svakog korišćenja ili distribuiranja dela, morate jasno da predočite drugima ugovorne uslove pod kojima je delo licencirano. Najbolji način je link prema ovoj internet strani.
Izjava
Ovo je osnovni opis Licence (sadržaja ugovora u celini).
Licencirajte svoje delo ovom licencom
Ova strana je dostupna na sledećim jezicima:
Armenian Belarusian Castellano Castellano (España) Català​Deutsch Eesti English Esperanto hrvatski Italiano Latviski​Magyar Nederlands Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski​Português Português (BR) română slovenski jezik srpski (latinica) Suomeksi svenska Türkçe čeština Ελληνικά​Русский српски العربية ไทย ქართული 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어