175 captures
14 Jul 2007 - 23 Oct 2021
About this capture
Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)
Du har tillstånd:
att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket
att Remixa — att skapa bearbetningar
På följande villkor:
Erkännande Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din använding av verket).
Ickekommersiell Du får inte använda verket för kommersiella ändamål.
With the understanding that:
Waiver — Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren.
Public Domain — Where the work or any of its elements is in the public domain under applicable law, that status is in no way affected by the license.
Övriga rättigheter — In no way are any of the following rights affected by the license:
  • Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations;
  • Upphovsmannens ideella rätt.
  • Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, t.ex.​publicitets- och integritetsrättigheter.
Notice — Vid all återanvändning och distribution måste du informera om licensvillkoren som gäller för verket. Det bästa sättet att göra detta är genom en länk till den här webbsidan.
Friskrivning
Detta är en lättläst sammanfattning av licenstexten.
Use this license for your own work.
Denna sida finns tillgänglig på följande språk:
Armenian Belarusian Castellano Castellano (España) Català​Deutsch Eesti English Esperanto hrvatski Italiano Latviski​Magyar Nederlands Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski​Português Português (BR) română slovenski jezik srpski (latinica) Suomeksi svenska Türkçe čeština Ελληνικά​Русский српски العربية ไทย ქართული 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어