2,164 captures
01 Jun 1997 - 30 Jun 2022
FEBMAYJUN
22
201020112012
About this capture

NYHETER
Ingves: Att komma starkare ur en kris: lärdomar från Sverige
2011-05-18 På onsdagen talade riksbankschef Stefan Ingves i Bryssel om hur svensk ekonomi påverkats av den senaste finanskrisen och om viktiga lärdomar. Han framhöll att systemriskförebyggande regelverk behövs för att minska riskerna för kriser. ”Tre faktorer är avgörande för att minska effekterna av framtida kriser: hållbara offentliga finanser, stabila priser och en stark stabilitetspolitik” konstaterade Ingves avslutningsvis.
  Läs mer
Formgivningstävling för de nya sedlarna
2011-05-18 OBS! Ansökningstiden är förlängd till den 7 juni 2011.
  Läs mer
Nyberg: Är det farligt att låna dollar?
2011-05-17 Vice riksbankschef Lars Nyberg höll på tisdagen ett anförande på Svenska Handelsbanken i Stockholm. I talet diskuterade han bankernas finansiering i utländsk valuta och de risker och kostnader som är förknippade med denna.   Läs mer
Ekonomisk kommentar: Sambandet mellan hushållens sparande och husprisfall
2011-05-13 Ett lågt hushållssparande kan tyda på begynnande obalanser i ekonomin. Det kan också ses som en varningssignal om en ökad risk för större husprisfall, enligt författarna till denna ekonomiska kommentar. Författarna finner även att ett högre sparande kan mildra de ekonomiska effekterna av ett större husprisfall.   Läs mer
Direktionens dagordning torsdag den 26 maj 2011
2011-05-20
Direktionens dagordning torsdag den 12 maj 2011
2011-05-12
Ingves: Flexibel inflationsmålspolitik i praktiken och teorin
2011-05-12
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
2011-05-03
Nyberg: Kommer kort att ersätta kontanter?
2011-05-03
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
2011-05-24
11:30 Barbro Wickman-Parak håller talet "Makroekonomiska prognoser" hos Nordea Markets i Stockholm. Talet publiceras på webbplatsen.
 
2011-05-25
09:30 Publiceringen av riskenkäten med titeln ”Marknadsaktörers syn på risker och på den svenska ränte- och valutamarknadens funktionssätt”.
 
2011-05-26
Direktionen sammanträder.
 
2011-05-27
Fullmäktige sammanträder.

För mer information se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
REPORÄNTAN, PROGNOS
Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP
REPORÄNTAN
1,75%

Gäller från 27 april 2011. Nästa räntemöte är den 4 juli.
Tabell över reporäntan
WebbTV
Pressmeddelande
INFLATIONEN APRIL 2011
3,3%
Konsumentprisindex för maj 2011 publiceras den 14 juni 2011
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
PENNINGPOLITISK RAPPORT
Nästa penningpolitiska rapport publiceras den 5 juli 2011.
Penningpolitiska rapporter
SNABBLÄNKAR
Lediga jobb
Riksbankens YouTube-kanal
Frågor och svar
Referensräntan
Ogiltiga sedlar
RSS
Riksbankens kapitalförvaltning
Svensk ekonomisk och finansiell statistik, IMF SDDS
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
Lärarseminarier på Riksbanken
Riksbanken arrangerar tre stycken tvådagarsseminarium om Riksbankens roll i samhällsekonomin för lärare i ekonomi och samhällskunskap på gymnasieskolor.Läs mer
Nya sedlar och mynt
Sverige ska få nya sedlar och mynt. Riksbanksfullmäktige har beslutat om tema och motiv på de nya sedlarna och mynten. De har också beslutat om storlekar och färger. Läs mer
Designtävling
Riksbanken har utlyst en tävling i att utforma Sveriges nya sedlar. Tävlingen är öppen för konstnärer, grafiker, designers, arkitekter och motsvarande. Ansökningstiden är förlängd till den 7 juni 2011. Läs mer
Valutakurser till deklarationen
Skatteverket hänvisar i vissa texter till Riksbankens mittkurser som publiceras varje månad. Årsgenomsnittet för 2010 som i ibland behövs till deklarationen finns här. Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutorSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildningKarriär