1,838 captures
1 Jun 1997 - 20 May 2022
JUNAUGSEP
11
201020112012
About this capture

NYHETER
Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 4 juli 2011
2011-07-18 Riksbankens direktion beslutade i juli att höja räntan med 0,25 procentenheter till 2 procent. Här återges den penningpolitiska diskussion som föregick beslutet.  Läs mer
Stresstest av europeiska banker
2011-07-15 European Banking Authority, EBA, publicerar i dag resultaten av ett stresstest för det europeiska banksystemet. Stresstestet har genomförts för att bedöma stabiliteten i den europeiska banksektorn. De fyra svenska storbankerna har deltagit och bedöms i testet vara väl rustade för att möta oväntade händelser.  Läs mer
Ekonomisk kommentar: Finns det systematik i SCB:s revideringar av BNP-tillväxten?
2011-07-07
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 2,0 procent
2011-07-05
2011-06-30
Direktionens dagordning måndag den 4 juli 2011
2011-06-29
2011-06-28
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
2011-08-23
Direktionen sammanträder.
 
2011-08-26
Fullmäktige sammanträder.
 
2011-09-06
Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte nr 4.

För mer information se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
REPORÄNTAN, PROGNOS
Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP
REPORÄNTAN
2,0%

Gäller från 6 juli 2011. Nästa räntemöte är den 6 september.
Tabell över reporäntan
Pressmeddelande
WebbTV
INFLATIONEN JULI 2011
3,3%

Konsumentprisindex för augusti 2011 publiceras den 13 september 2011
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
PENNINGPOLITISK RAPPORTER OCH UPPFÖLJNINGAR
Nästa penningpolitisk uppföljning publiceras den 7 september 2011.
Penningpolitiska rapporter och uppföljningar
SNABBLÄNKAR
Lediga jobb
Riksbankens YouTube-kanal
Frågor och svar
Referensräntan
Ogiltiga sedlar
RSS
Riksbankens kapitalförvaltning
Svensk ekonomisk och finansiell statistik, IMF SDDS
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
Chatt med riksbankschef Stefan Ingves den 5 juli
Tisdag den 5 april chattade riksbankschef Stefan Ingves på Riksbankens webbplats. Du kan läsa frågorna och svaren här i efterhand.Läs mer
Nya sedlar och mynt
Sverige ska få nya sedlar och mynt. Riksbanksfullmäktige har beslutat om tema och motiv på de nya sedlarna och mynten. De har också beslutat om storlekar och färger. Läs mer
Så arbetar Riksbanken med finansiell stabilitet
Hur arbetar Riksbanken med att förebygga och hantera finansiella kriser? Om detta kan du läsa i en ny skrift "Riksbanken och finansiell stabilitet" som beskriver bankens roll och uppdrag i arbetet med att främja finansiell stabilitet. Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutorSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratStatistikForskningUtbildningKarriär