182 captures
23 Jan 2012 - 10 Jul 2022
DECJANFEB
23
201120122013
About this capture
Målet för penningpolitiken
Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil.
 
Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen kring 2 procent per år, där inflationen mäts som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI). För att hålla inflationen kring 2 procent varierar Riksbanken styrräntan, den så kallade reporäntan.
Läs mer
AKTUELLT
2012-01-03Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 19 december 2011
2011-12-20Pressmeddelande: Reporäntan sänks till 1,75 procent
2011-12-20
Penningpolitisk uppföljning, december 2011
2011-12-06Tal, Öberg: Penningpolitikens Moment 22 - om osäkerhet i penningpolitiken
2011-11-29
Tal, Svensson: Penningpolitiken efter krisen
SKRIFTER OCH RAPPORTER OM PENNINGPOLITIK
Penningpolitisk rapport och uppföljning
Riksbankens penningpolitiska rapport (tidigare inflationsrapport) publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik.
Mellan två penningpolitiska rapporter publiceras en penningpolitisk uppföljning, som innehåller ett begränsat antal prognoser för centrala makroekonomiska variabler.
Läs mer
 
Penningpolitiken i Sverige
Läs mer

VISSTE DU ATT
Statistiska centralbyrån, SCB, mäter prisutvecklingen
SCB ansvarar för att mäta inflationen i Sverige. På SCB:s webbplats kan du ladda ned tidsserier över de vanligaste inflationsmåtten.
Riksbanken publicerar prognoser
Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Syftet med rapporten är att ta fram underlag för de penningpolitiska besluten och att sprida kunskap om de bedömningar som Riksbanken gör.
Sveriges Riksbank
103 37 Stockholm Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31
Epost registratorn@riksbank.se
Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKT IN ENGLISH
Riksbanken Räntor & valutakurser Sedlar & mynt Penningpolitik Finansiell stabilitet Press & publicerat Statistik Forskning Utbildning Karriär
Prisstabilitet Prognoser och räntebeslut Att styra räntan Penning- & valutamarknadsstatistik Frågor och svar Rapportering SELMA