web.archive.org
221 captures
06 Jun 2009 - 13 Dec 2021
FEBMARAPR
16
201120122013
About this capture
Creative Commons
Creative Commons License Deed
Uveďte autora 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Disclaimer
Toto shrnutí není licenčním ujednáním. Pouze vyjadřuje v obecném jazyce základní podmínky licenčního ujednání Creative Commons. Jinými slovy, je to uživatelsky přívětivé zestručnění právního textu, který je jeho podkladem. Samo o sobě nemá právní váhu a ani se neobjevuje ve vlastním textu licence.
Organizace Creative Commons není advokátní kanceláří ani neposkytuje právní služby. Distribucí, zveřejněním či odkázání na tuto licenci nevzniká vztah mezi advokátem a klientem.
Toto shrnutí vyjadřuje v obecném jazyce základní podmínky licenčního ujednání Creative Commons, které je pro vás závazné v plném znění.
Disclaimer

Dílo smíte:
Za těchto podmínek
Uveďte autora Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).
Co to znamená "uveďte autorské údaje"?
Stránka, ze které jste přišli, obsahovala digitální kód, který specifikuje způsob, jak si autor přeje být citován při šíření jeho díla. Můžete využít tento HTML kód jeho vložením do zdrojového kódu stránek, na kterých budete toto dílo šířit. Na stránkách se zobrazí požadované informace tak, aby ostatní lidé mohli nalézt cestu k původnímu dílu.
Dále berete na vědomí:
Co znamená, že "licenční podmínky mohou být zrušeny"?
CC licence předpokládají, že poskytovatel licence poskytne svá práva k dílu za určitých podmínek, např. uvedení autorských údajů
Více informací​.
Co znamená "volné dílo"?
Volné dílo lze užívat bez souhlasu nositele autorských práv. V českém právu je dílo volné po uplynutí doby ochrany stanovené autorským zákonem, což je ve většině případů 70 let po smrti autora.
Více informací​.
Co znamená "Fair use"?
Všechny jurisdikce dovolují určitá omezená užití autorských děl chráněných autorským zákonem bez souhlasu autora. CC licence nezasahují do výjimek a omezení ochrany autorských práv jako jsou zákonné licence, užití pro osobní potřebu apod.
Více informací​.
Co to jsou "osobnostní práva"?
Autorské právo ve většině zemí včetně Česka přiznává autorům osobnostní práva, kterých se nelze vzdát a která umožňují autorům žádat zadostiučinění (omluvu, odškodnění), pokud je jejich dílo nebo upravené dílo užíváno hanlivým způsobem. V licencích CC je s ohledem na země, které osobnostní práva nechrání (např. USA), výslovně uvedeno právo poskytovatele licence žádat odstranění svého jména z díla, pokud je toto dílo upraveno nebo užíváno způsobem, který se mu nezamlouvá.
Více informací​.
Co jsou "Práva na zveřejňování"?
Práva na ochranu osobnosti umožňují lidem kontrolovat využití např. jjejich fotografií nebo zvukových nahrávek na veřejnosti pro komerční účely. Pokud dílo vystavené pod CC licencí obsahuje fotografie nebo zvukový záznam hlasu jiné osoby, než je osoba poskytovatele licence, pak by si uživatel díla měl zajistit souhlas této osoby před tím, než začne dílo používat pro komerční učely.
Více informací​.
Použijte tuto licenci pro vaši vlastní práci.
Tato stránka je k dispozici v následujících jazycích:
Castellano Castellano (España) Català Dansk​Deutsch Eesti English Esperanto français​hrvatski Italiano Latviski Magyar Nederlands​Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski Português​Português (BR) română srpski (latinica)​Suomeksi svenska Türkçe čeština Ελληνικά​Русский српски العربية ไทย 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어