web.archive.org
Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata (CC BY 3.0)
See on Creative Commonsi litsentside reeglistiku lühikokkuvõte litsentsilepingu täistekstist.
Creative Commonsi teatis
Teil on järgmised õigused:
Õigus jagada — õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata.
Õigus töödelda — õigus teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (aranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sh tuletatud teoseid.
teost ärilistel eesmärkidel kasutada
Need õigused on teil järgmistel tingimustel:
Autorile viitamine Te peate viitama teose autorile samal kujul, nagu seda on teinud autor või litsentsiandja (kajastades kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetust, avaldamisallikat jms). Te ei tohi viidata teose autorile viisil, mis võib tekitada väärarusaama, et autor või litsentsiandja tõstavad teid või teie poolt teose kasutamist esile.
Te peate võtma arvesse järgnevat:
Loobumine — Mis tahes eeltoodud tingimusest saate Te loobuda, kui Te saate sellele teosele autoriõiguste omajalt vastava loa.
Vabas kasutuses olev teos — Juhul, kui teos või ükskõik milline teose osa on kohaldatava õiguse alusel vabalt kasutatav, siis käesolev litsents ei muuda mingil viisil sellise teose staatust.
Muud õigused — Litsents ei mõjuta mingil viisil mis tahes järgmisi õigusi:
  • teose vaba kasutamisega seotud õigusi, mis tulenevad autoriõiguse seadusest;
  • autori isiklikke õigusi (nt õigust autorsusele, autorinimele, autori au ja väärikuse kaitsele jne);
  • õigusi, mis teistel isikutel võivad olla teose suhtes või teose kasutamise suhtes, näiteks teose avalikustamisega seotud õigused või muud autoriõiguse seadusest tulenevad õigused.
Teatis — Teose mis tahes kasutamise või levitamise korral tuleb teha teistele isikutele selgeks käesoleva teose litsentsitingimused. Parim viis selleks on lisada link käesolevale veebilehele.
Kasuta sama litsentsi enda teose jaoks.
See lehekülg on kättesaadav järgmistes keeltes:
Castellano Castellano (España) Català Dansk Deutsch Eesti​English Esperanto français hrvatski Italiano Latviski Magyar​Nederlands Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski Português​Português (BR) română srpski (latinica) Suomeksi svenska​Türkçe čeština Ελληνικά Русский српски العربية ไทย 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어
Wayback Machine home page78 capturesFEBAPR08:46:52 Mar 05, 201219:15:40 Mar 18, 201220112013👤 screenshot▾ About this captureInternet ArchiveWayback MachineWide Crawl started January 2012