297 captures
04 Mar 2007 - 21 Jan 2022
FEBMARAPR
16
201120122013
About this capture
Naamsvermelding 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie.
Vrijwaring
De gebruiker mag:
het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven
Remixen - afgeleide werken maken
gebruik maken van het werk voor commerciële doeleinden
Onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).
Met inachtneming van:
Afstandname van rechten — De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
Publiek domein — Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze beïnvloed door de licentie.
Overige rechten — Onder geen beding worden volgende rechten door de licentie-overeenkomst in het gedrang gebracht:
  • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
  • De morele rechten van de auteur
  • De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.
Let op — Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.
Gebruik deze licentie voor je eigen werk.
Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:
Castellano Castellano (España) Català Dansk Deutsch Eesti​English Esperanto français hrvatski Italiano Latviski Magyar​Nederlands Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski Português​Português (BR) română srpski (latinica) Suomeksi svenska​Türkçe čeština Ελληνικά Русский српски العربية ไทย 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어