web.archive.org
248 captures
12 Jun 2008 - 13 Dec 2021
JANMARMAY
11
201120122013
About this capture
Creative Commons
Creative Commons License Deed
Navngivelse 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Ansvarsfraskrivelse
Commons Deed er ikke en lisens. Det er kun et enkelt sammendrag som gir en kortfattet forklaring av den juridiske lisensteksten (den fullstendige lisensen) — den er en opplisting av noen av de viktigste vilkårene. Tenk på den som et brukervennlig grensesnitt mot den underliggende avtaleteksten. Commons Deed alene har ikke juridisk relevans.
Creative Commons er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester. Å distribuere, vise, eller lenke til Commons Deed skaper ikke et advokat-klientforhold.
Dette er en oversikt over innholdet i den juridiske lisensteksten (den fullstendige lisensen)​.
Ansvarsfraskrivelse
Du har lov til:
På følgende vilkår:
Navngivelse Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket).
Hva betyr "Krediter dette verk"?
Siden du kom fra inneholdt metadata vedrørende lisensen, inklusive hvordan opphavspersonen ønsker å bli navngitt ved gjenbruk. Du kan bruke HTML-markeringene vist her for å kreditere originalen. Dersom du gjør det vil det også på din side finnes metadata som gjør at andre kan finne originalen.
Med den forståelse at:
Hva betyr det at "vilkårene kan frafalles"?
En lisensgiver kan etter avtale frafalle et elelr flere av vilkårene, som, for eksempel, navngivelse.
Les mer.
Hva betyr "i det fri" (public domain)?
Et verk er i det fri (public domaim) dersom det fritt kan benyttes av alle for ethvert formål uten de begrensinger som følger av opphavsrett.
Les mer.
What does "Fair use" mean?
All jurisdictions allow some limited uses of copyrighted material without permission. CC licenses do not affect the rights of users under those copyright limitations and exceptions, such as fair use and fair dealing where applicable.
Les mer.
Hva er "Ideelle Rettigheter"?
I tillegg til retten for lisensgivere til å forlange at deres navn fjernes fra verket når verket benyttes i et avledet verk eller samleverk som de ikke liker, gir opphavsrettslovgivingen i de fleste jurisdiksjoner rundt om i verden (bortsett fra i USA, med unntak av spesielle tilfelle) opphavspersoner "ideelle rettigheter" som gir disse adgang tiltak til visse tiltak dersom et avledet verk er "krenkende" i forhold til lisensgiverens verk.
Les mer.
Hva er "Personlighetsrettigheter"?
Personlighetsrettigheter gir enkeltpersoner kontroll over retten til egen stemme, portrett eller lignende når slike fremføres offentlig. Dersom et CC-lisensiert verk inkluderer stemmen, portrettet, eller lignende av andre enn lisensgiver, vil den som bruker verket trenge tillatelse fra de personer hvis stemme, portrett eller lignende figurerer, før verket kan vises eller fremføres offentlig.
Les mer.
Bruk denne lisensen for ditt eget verk.
Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:
Castellano Castellano (España) Català Dansk​Deutsch Eesti English Esperanto français​hrvatski Italiano Latviski Magyar Nederlands​Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski Português​Português (BR) română srpski (latinica)​Suomeksi svenska Türkçe čeština Ελληνικά​Русский српски العربية ไทย 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어