140 captures
10 Apr 2008 - 31 Dec 2021
FEBMARJUL
16
201120122013
About this capture
Ауторство 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Oво је основни опис Лиценце (садржаја уговора у целини).
Изјава
Дозвољено је:
делити — умножавати, дистрибуирати и јавно саопштавати дело
ремиксовати — прерадити дело
користити дело у комерцијалне сврхе
Под следећим условима:
Ауторство Морате да наведете име изворног аутора на начин који је одређен од стране изворног аутора или даваоца лиценце (али не тако што ћете сугерисати да вас подржава или одобрава ваше коришћење дела).
Без утицаја на:
Одрицање — Од сваког уговорног услова може да се одступи, ако добијете дозволу носиоца ауторског права.
Јавни домен — Ако је дело, у целини или делимично, у јавном домену, по меродавном праву, лиценца не може да промени статус тог дела.
Oстала права — Лиценца не утиче на следећа права:
Напомена — Приликом сваког коришћења или дистрибуирања дела, морате јасно да предочите другима уговорне услове под којима је дело лиценцирано. Најбољи начин је линк према овој интернет страни.
Лиценцирајте своје дело овом лиценцом
Ова страна је доступна на следећим језицима:
Castellano Castellano (España) Català Dansk Deutsch Eesti​English Esperanto français hrvatski Italiano Latviski Magyar​Nederlands Người Việt/Tiếng Việt Norsk polski Português​Português (BR) română srpski (latinica) Suomeksi svenska​Türkçe čeština Ελληνικά Русский српски العربية ไทย 中文 (香港) 日本語 華語 (台灣) 한국어