01 Mar 2012 - 05 Jun 2022
Podstawowe zasady
Przejdź do treści
  1. Wprowadzenie
  2. Polityka prywatności
  3. Kluczowe terminy
Kluczowe terminy
Anonimowy identyfikator
Anonimowy identyfikator jest losowym ciągiem znaków używanym w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana.
Plik cookie
Plik cookie jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego witryny internetowej. Gdy użytkownik odwiedza tę samą witrynę ponownie, dzięki plikowi cookie przeglądarka użytkownika może zostać rozpoznana przez witrynę. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany. Niektóre funkcje lub usługi witryny mogą jednak nie działać poprawnie bez plików cookie.
Konto Google
Dostęp do niektórych usług Google można uzyskać po założeniu konta Google i podaniu określonych danych osobowych (zazwyczaj imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła). Danych konta używa się do identyfikacji użytkownika, gdy chce on uzyskać dostęp do usług Google, oraz w celu ochrony konta przed dostępem osób nieupoważnionych. Użytkownik może w każdej chwili zmienić dane konta lub zlikwidować konto w ustawieniach konta Google.
Adres IP
Każdy komputer podłączony do internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, tak zwany adres IP. Numery te są z reguły przypisywane w blokach dla danego kraju, dlatego na podstawie adresu IP często można zidentyfikować kraj, z którego dany komputer łączy się z internetem.
Dane nieumożliwiające osobistej identyfikacji użytkownika
Są to zarejestrowane przez nas informacje o użytkownikach, które nie odnoszą się już do konkretnego użytkownika ani nie umożliwiają jego identyfikacji.
Dane osobowe
Są to informacje, które użytkownik udostępnia firmie Google. Identyfikują one osobę użytkownika. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail, informacje rozliczeniowe lub inne dane, które firma Google może w uzasadniony sposób powiązać z takimi informacjami.
Tag pikselowy
Tag pikselowy to element umieszczany w witrynie lub wiadomości e-mail, który umożliwia monitorowanie aktywności w witrynie lub zarejestrowanie informacji o otwarciu lub zamknięciu wiadomości e-mail. Ta technologia jest często stosowana w połączeniu z plikami cookie.
Wrażliwe dane osobowe
Jest to szczególna kategoria danych osobowych obejmująca poufne dane medyczne, informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, wierzeniach religijnych czy seksualności.
Dzienniki serwerów
Podobnie jak większość witryn internetowych, nasze serwery automatycznie zapisują żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają nasze witryny. Te „dzienniki serwerów” zazwyczaj zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.
Poniżej pokazujemy przykład typowej pozycji dziennika, będącej zapisem wyszukiwania hasła „cars” („samochody”), i objaśniamy jej elementy:
123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 740674ce2123e969
Niepowtarzalny identyfikator urządzenia
Niepowtarzalny identyfikator urządzenia jest ciągiem znaków, którym producent oznacza urządzenie w celu umożliwienia jego identyfikacji. Identyfikatory różnych urządzeń różnią się między sobą pod kątem trwałości, możliwości zresetowania lub sposobu uzyskiwania do nich dostępu. Urządzenie może posiadać kilka różnych niepowtarzalnych identyfikatorów. Niepowtarzalne identyfikatory urządzeń mogą mieć wiele zastosowań: można ich używać w charakterze zabezpieczeń bądź do wykrywania oszustw, mogą służyć do synchronizacji usług takich jak skrzynka poczty przychodzącej, do zapamiętywania preferencji użytkownika i wyświetlania odpowiednio dobranych reklam.
Warto wiedzieć
W naszej witrynie Warto wiedzieć znajdziesz informacje o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo i chronić dane członków rodziny w internecie.
Odwiedź ją, by dowiedzieć się więcej
Nasze zasady prawne
Polityka prywatności
Warunki korzystania z usług
Najczęstsze pytania
Szczegóły techniczne
Technologie i zasady
Reklamy
Jak Google korzysta z plików cookie
Jak Google wykorzystuje mechanizmy rozpoznawania wzorców?
Rodzaje danych o lokalizacji używanych przez Google
W jaki sposób Portfel Google wykorzystuje numery kart kredytowych?
Jak działa Google Voice?
Zmień język: