Na těchto stránkách používáme soubory cookie, abychom vám usnadnili práci s citacemi. Více
Zavřít
Přihlášení e-mailem a heslem
E-mail (login):
Heslo:
Registrace | Zapomenuté heslo
Login pro instituce do Citace PRO nebo Pablikado
Vyberte svou instituci a přihlaste se prostřednictvím údajů Vaší instituce:
Ambis. Vysoká škola.
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakultní nemocnice Ostrava
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Krajská knihovna v Pardubicích
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Lékařská knihovna Krajské nemocnice Liberec
Masarykova univerzita
Městská knihovna Hodonín
Moravská zemská knihovna
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Národná banka Slovenska
Národní technická knihovna
Ostravská univerzita
Parlamentní knihovna
Prešovská univerzita
Slezská univerzita v Opavě
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita obrany
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ústav mezinárodních vztahů Praha
Vědecká lékařská knihovna IKEM
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Aktuální zkušební přístupy
Mendelova univerzita v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Instituce s omezeným přístupem
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Centrum vedecko-technických informácií SR
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Katolícka univerzita v Ružomberku
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Městská knihovna Kyjov
Metropolitní univerzita Praha
mojeID
Národní knihovna České republiky
Národní lékařská knihovna
Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí
Slovenská Lekárska Knižnica
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Státní zdravotní ústav
Střední odborná škola Luhačovice
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vysoká škola ekonomie a managementu
Vysoká škola manažmentu
Vysoká škola múzických umení
Žilinská univerzita v Žiline
O systému
Systém Citace PRO je komerční citační software určený pro instituce. Vyznačuje se podporou více citačních stylů, uživatel má k dispozici úložiště, samozřejmostí jsou funkce umožňující spolupráci při tvorbě citací, institucionální přihlašování a další funkce. Více informací naleznete na stránkách služby.
Pablikado je online publikační systém určený především pro odbornou literaturu. Zjistit více o službě Pablikado.
Služby Citace.com
Citace PRO
Pablikado
Digitalo
Citace PRO Plus
Ceník
Funkce
Kontakt
Podpora
Poptávka
© Citace.com, s.r.o. 2015–2020 | Obchodní podmínky
Citace PROO Citace PROCeníkFunkceKontaktKošíkPřihlásit seČeskyČeskySlovenskySlovenskyEnglishEnglishCitace PROCitace.comPablikadoDigitalo