Drogi użytkowniku!
W celu zapewnienia wyższej jakości korzystania z naszej strony internetowej używamy analitycznych plików cookie. Możesz zdecydować, czy zgadzasz się na ich stosowanie, czy też nie.

W celu uzyskania wszelkich informacji na temat innych używanych przez nas plików cookie i rejestrów aktywności sieciowej zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką ochrony prywatności , naszą Polityką dotyczącą plików cookie i naszym Wykazem plików cookie.
7.5.2008
P6_DCL(2008)0044
OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie ogłoszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
 98k
 39k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności