Hej,
vi använder analytiska kakor för att du lättare ska kunna navigera på våra webbplatser. Du kan välja att avvisa eller godkänna dem.

För information om övriga kakor och serverloggar som vi använder kan du läsa vår policy för skydd av personuppgifter , vår policy för kakor och vår genomgång av kakor.
7.5.2008
P6_DCL(2008)0044
SKRIFTLIG FÖRKLARING om en europeisk minnesdag den 23 augusti för att hedra minnet av stalinismens och nazismens offer

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
 89k
 36k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy