Kære besøgende
Vi bruger analysecookies for at tilbyde dig en bedre browsingoplevelse. Du kan vælge at afvise eller acceptere dem.

For alle oplysninger om de øvrige cookies og serverlogfiler, vi bruger, opfordrer vi dig til at læse vores databeskyttelsespolitik , vores cookiepolitik og vores cookieoversigt.
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 23. september 2008 - Bruxelles
 
Fællesskabsstatistik over handelen med tredjelande ***I
 
Beskyttelse af vilde dyr og planter (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
 
Statistisk registrering af vejgodstrafikken (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
 
Det europæiske år for kreativitet og innovation (2009) ***I
 
Privilegier og immuniteter *
 
Ændringsbudget nr. 6/2008 - forvaltningsorganer
 
Opfølgning af Monterreykonferencen 2002 om udviklingsfinansiering
 
Resultattavlen for det indre marked
 
Forbedring af læreruddannelsens kvalitet
 
Bolognaprocessen og studerendes mobilitet
 
Tilpasning af retsakter til den nye komitologiafgørelse
 
Hedgefonde og private equity
 
Gennemsigtighed hos institutionelle investorer
 
Ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
 
Affaldsstatistik (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
 
Tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Del 2 ***I
 
Udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (omarbejdning) ***I
 
Farvestoffer til lægemidler (omarbejdning) ***I
 
Levnedsmidler bestemt til særlig ernæring (omarbejdning) ***I
 
Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (omarbejdning) ***I
 
Ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser (omarbejdning) ***I
 
Bekæmpelse af terrorisme *
 
Beskyttelse af personoplysninger *
 
Borgernes andragender i 2007
 
Landbrug i bjergområder
 
Europæisk dag til minde om ofrene for stalinismen og nazismen
Tekster (406 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik