Austatud külastaja
Parema sirvimiskogemuse pakkumiseks kasutame analüüsiküpsiseid. Teil on võimalus neist keelduda või nendega nõustuda.

Teabe saamiseks muude küpsiste ja serverilogide kohta, mida me kasutame, soovitame tutvuda meie privaatsuspoliitika ja andmekaitsepõhimõtetega , küpsiste kasutamise põhimõtetega ja küpsiste loeteluga.
 Eelnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 23. september 2008 - Brüssel
 
Ühenduse statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ***I
 
Looduslike looma- ja taimeliikide kaitse nendega kauplemise reguleerimise teel (rakendusvolituste muutmine) ***I
 
Kaupade autovedu käsitlevad statistilised aruanded seoses komisjoni rakendusvolitustega ***I
 
Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta (2009) ***I
 
Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate kategooriad, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli *
 
Paranduseelarve nr 6/2008 projekt
 
2002. aastal Monterreys toimunud arengu rahastamise konverentsi järelmeetmed
 
Siseturu tulemustabel
 
Õpetajahariduse kvaliteedi parandamine
 
Bologna protsess ja üliõpilaste liikuvus
 
Õigusaktide kohandamine komiteemenetlust käsitleva uue otsusega
 
Riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid
 
Institutsionaalsete investorite tegevuse läbipaistvus
 
Määruse (EÜ) nr 999/2001 muutmine komisjoni rakendusvolituste osas ***I
 
Jäätmestatistika ***I
 
Teatavate õigusaktide kohandamine otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas (teine osa) ***I
 
Loodusliku mineraalvee kasutamine ja turustamine (uuesti sõnastamine) ***I
 
Värvained ravimites (uuesti sõnastamine) ***I
 
Eritoiduks ettenähtud toiduained (uuesti sõnastamine) ***I
 
Mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatus (uuesti sõnastamine) ***I
 
Toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavad ekstrahendid (uuesti sõnastamine) ***I
 
Terrorismivastane võitlus *
 
Isikuandmete kaitse *
 
Petitsioonikomisjonide arutelud (2007)
 
Mägipiirkondade põllumajandus
 
Üleeuroopaline stalinismi ja natsismi ohvrite mälestamise päev
Tekstid (392 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika