Drogi użytkowniku!
W celu zapewnienia wyższej jakości korzystania z naszej strony internetowej używamy analitycznych plików cookie. Możesz zdecydować, czy zgadzasz się na ich stosowanie, czy też nie.

W celu uzyskania wszelkich informacji na temat innych używanych przez nas plików cookie i rejestrów aktywności sieciowej zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką ochrony prywatności , naszą Polityką dotyczącą plików cookie i naszym Wykazem plików cookie.
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 23 września 2008 r. - Bruksela
 
Wspólnotowe statystyki dotyczące handlu zewnętrznego z krajami trzecimi ***I
 
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 338/97 w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ***I
 
Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ***I
 
Europejski Rok Twórczości i Innowacji (2009) ***I
 
Kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot *
 
Projekt budżetu korygującego nr 6/2008
 
Dalsze działania związane z konferencją z Monterrey z 2002 r. w sprawie finansowania rozwoju
 
Tabela wyników rynku wewnętrznego
 
Poprawa jakości kształcenia nauczycieli
 
Proces boloński i mobilność studentów
 
Dostosowywanie aktów prawnych do nowej decyzji w sprawie komitologii
 
Fundusze hedgingowe i niepubliczny rynek kapitałowy
 
Przejrzystość inwestorów instytucjonalnych
 
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ***I
 
Statystyki odpadów ***I
 
Dostosowanie niektórych aktów do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, rozporządzenie „omnibus” Część druga ***I
 
Wydobywanie i wprowadzanie do obrotu naturalnych wód mineralnych (przekształcenie) ***I
 
Substancje barwiące do produktów leczniczych (przekształcenie) ***I
 
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (przekształcenie) ***I
 
Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (przekształcenie) ***I
 
Rozpuszczalniki do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (wersja przekształcona) ***I
 
Zwalczanie terroryzmu *
 
Ochrona danych osobowych *
 
Działalność Komisji Petycji (2007)
 
Rolnictwo na obszarach górskich
 
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu
Teksty (428 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności