Spoštovani obiskovalci,
analitične piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili učinkovitejše brskanje. Lahko jih zavrnete ali sprejmete.

Za vse informacije o drugih piškotkih in strežniških dnevnikih, ki jih uporabljamo, vas vabimo, da si preberete našo politiko varstva podatkov , našo politiko piškotkov in naš seznam piškotkov.
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 23. september 2008 - Bruselj
 
Statistika Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami ***I
 
Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - varstvo prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ***I
 
Statistična poročila v zvezi s cestnim prevozom blaga, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila ***I
 
Evropsko leto ustvarjalnosti in inovacij (2009) ***I
 
Kategorije uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti *
 
Predlog spremembe proračuna št. 6/2008 - izvajalske agencije
 
Ukrepi po konferenci iz Monterreya iz leta 2002 o financiranju razvoja
 
Pregled notranjega trga
 
Izboljšanje kakovosti izobraževanja učiteljev
 
Bolonjski proces in mobilnost študentov
 
Prilagoditev pravnih aktov novemu sklepu o komitologiji
 
Hedge skladi in skladi zasebnega kapitala
 
Preglednost na področju institucionalnih vlagateljev
 
Sprememba Uredbe (ES) št. 999/2001 v zvezi s Komisiji podeljenimi izvedbenimi pooblastili ***I
 
Statistika odpadkov***I
 
Prilagoditev nekaterih aktov regulativnemu postopku s pregledom, "omnibus" Uredba - drugi del ***I
 
Izkoriščanje in trženje naravnih mineralnih vod (prenovitev) ***I
 
Barvila za zdravila (prenovitev) ***I
 
Živila za posebne prehranske namene (prenovitev) ***I
 
Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov (prenovitev) ***I
 
Ekstrakcijska topila, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (prenovitev) ***I
 
Boj proti terorizmu *
 
Varstvo osebnih podatkov *
 
Odločitve Odbora za peticije v letu 2007
 
Kmetijstvo v gorskih regijah
 
Evropski dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma
Besedila (380 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov