Drogi użytkowniku!
W celu zapewnienia wyższej jakości korzystania z naszej strony internetowej używamy analitycznych plików cookie. Możesz zdecydować, czy zgadzasz się na ich stosowanie, czy też nie.

W celu uzyskania wszelkich informacji na temat innych używanych przez nas plików cookie i rejestrów aktywności sieciowej zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką ochrony prywatności , naszą Polityką dotyczącą plików cookie i naszym Wykazem plików cookie.
Polityka ochrony prywatności
Parlament Europejski
 
Wykaz plików cookie
Jakich technicznych i sesyjnych plików cookie używamy?
Te pliki cookie są przechowywane wyłącznie podczas danej sesji.
JSESSIONID
Cel: Utrzymanie bezpiecznej sesji dla użytkownika podczas wizyty.   
Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki.
LFR_SESSION_STATE_20120
Cel: Utrzymanie bezpiecznej sesji dla użytkownika podczas wizyty.   
Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki.
SERVERID
Cel: Utrzymanie bezpiecznej sesji dla użytkownika podczas wizyty.   
Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki.
[cms+​name_of_the_website​]route
Cel: Gwarantuje równoważenie obciążenia na naszych serwerach.
Nazwa tego pliku cookie różni się w zależności od strony internetowej. Najczęściej jednak ma następujący format: „cms + nazwa strony internetowej + trasa”.
Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki.
Jakich preferencyjnych plików cookie używamy?
Te pliki cookie mają charakter trwały.
Europarlcookiepolicysagreement
Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika za pomocą analitycznych plików cookie.
Okres przechowywania: 13 months
COOKIE_SUPPORT
Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika za pomocą analitycznych plików cookie.
Okres przechowywania: 13 miesięcy
europarl_cookies_accepted
Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika za pomocą analitycznych plików cookie.
Okres przechowywania: 13 miesięcy
PRIVACY_REFUSED20143
Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika za pomocą analitycznych plików cookie.
Okres przechowywania: 13 miesięcy
PRIVACY_READ20143
Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika za pomocą analitycznych plików cookie.
Okres przechowywania: 13 miesięcy
[​name_of_the_website​]language
Cel: Zapamiętanie języka, w którym wyświetla się strona.
Nazwa tego pliku cookie różni się w zależności od strony internetowej. Najczęściej jednak ma następujący format: „nazwa strony internetowej + język”.
Okres przechowywania: 12 miesięcy
GUEST_LANGUAGE_ID
Cel: Zapamiętanie języka, w którym wyświetla się strona.
Nazwa tego pliku cookie różni się w zależności od strony internetowej. Najczęściej jednak ma następujący format: „nazwa strony internetowej + język”.
Okres przechowywania: 12 miesięcy
Jakich analitycznych plików cookie używamy?
AT Internet jest narzędziem analizy internetowej wybranym przez nas w celu monitorowania naszych stron internetowych.
Polityka ochrony danych AT Internet
Skonfigurowaliśmy to narzędzie, aby ograniczyć w jak największym stopniu gromadzenie danych osobowych użytkowników. Wprowadziliśmy na przykład rozwiązanie dotyczące anonimizacji adresu IP, polegające na automatycznym usuwaniu ostatniego oktetu (ostatnie trzy liczby) w adresie IP każdego odwiedzającego (protokół internetowy), co uniemożliwia identyfikację odwiedzającego jedynie za pośrednictwem jego adresu IP.
Aby ulepszać nasze strony internetowe dzięki zagregowanym i anonimowym raportom statystycznym dotyczącym aktywności odwiedzających, śledzimy wyłącznie następujące dane:
adres IP (poddany anonimizacji)
źródła (rodzaje, kampanie, dziedziny itp.)
przeglądane treści (nazwa strony, ustawienia stron edytorskich, ścieżka strony, URL, URL kanoniczny, język itp.)
geolokalizacja (państwo, region, miasto)
profile techniczne (urządzenia, OS, przeglądarki, rozmiar ekranu użytkownika itp.)
okresy (data i godzina wizyty na stronie, strefa czasowa użytkownika)
kampanie
wyszukiwanie
wydarzenia (kliknięcia na treść, na przyciski akcji itp.)
pliki, które kliknięto i które pobrano
domeny (linki do witryny zewnętrznej, adres strony odsyłającej)
Aby zaakceptować lub odrzucić nasze analityczne pliki cookie, przejdź do strony Polityka dotycząca plików cookie.
Wszystkie pliki cookie AT Internet są wymienione poniżej.
atidvisitor
Cel: Analizuje wydajność stron odwiedzanych przez użytkowników w witrynie internetowej Parlamentu.
Okres przechowywania: 13 miesięcy
idrxvr
Cel: Monitoruje ruch oraz sygnalizuje problemy, które mogą wystąpić podczas przeglądania naszych stron.
Okres przechowywania: 13 miesięcy
atredir
Cel: Zachowuje informacje w przypadku przekierowania JavaScript.
Okres przechowywania: 13 miesięcy
atuserid
Cel: Przechowuje anonimowy identyfikator użytkownika na stronach Parlamentu.
Okres przechowywania: 13 miesięcy
atreman
Cel: Umożliwia zapamiętywanie wcześniejszych zdarzeń użytkownika.
Okres przechowywania: 30 days
atsession
Cel: Rejestruje wykaz nowych kampanii napotkanych podczas wizyty, aby uniknąć kilkukrotnego pomiaru tej samej kampanii.
Okres przechowywania: 30 minutes
Które pliki cookie wykorzystujemy na potrzeby transmisji internetowej?
W ramach naszej pracy na rzecz demokracji zapewniamy transmisje na żywo i nagrania wszystkich debat, takich jak posiedzenia plenarne i posiedzenia komisji, a także konkretnych wydarzeń odbywających się w naszych murach.
Do rozwoju i wsparcia naszej platformy do transmisji internetowej wybrano dwie firmy:
Vualto do samej transmisji internetowej (​https://www.vualto.com/​);
Lavinia do udostępniania transmisji internetowych i nagrań wideo za pośrednictwem strony internetowej naszego centrum multimedialnego (​https://www.lavinia.tc/​).
Wybraliśmy te dwie firmy po przeprowadzeniu rygorystycznego procesu, podczas którego musiały one złożyć gwarancje zarówno w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, jak i ochrony danych.
Te dwie firmy umieszczają pewne pliki cookie, które są obowiązkowe dla sprawnego funkcjonowania serwisu.
Są one wymienione poniżej.
EmbedPlayer.UserBandwidth
Cel: Dostosowanie jakości obrazu zgodnie z pasmem dostępnym na stronie internetowej centrum multimedialnego.
Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki.
EU_CART_ID
Cel: Przechowywanie mediów wybranych przez niezalogowanego użytkownika podczas logowania.
Okres przechowywania: 12 miesięcy
media_pref_format_* (all)
Cel:Zapamiętywanie ostatniego formatu nośnika i jakości mediów wybranych przez użytkownika.
Okres przechowywania: 12 miesięcy
Jakie dane z naszych rejestrów aktywności sieciowej wykorzystujemy?
Z uwagi na bezpieczeństwo techniczne, wydajność i pomoc użytkownikom rejestrujemy działania naszej infrastruktury technicznej i naszych aplikacji.
Niemniej jednak ograniczamy w jak największym stopniu gromadzenie wszelkich danych osobowych. Do celów bezpieczeństwa i monitorowania śledzimy wyłącznie następujące dane osobowe w odniesieniu do infrastruktury:
adres IP
data i godziny połączenia
odwiedzana część strony Parlamentu Europejskiego
system operacyjny
połączenie z naszymi aplikacjami
objętość załadowanych danych
adres IP witryny internetowej
zastosowany protokół (HTTP, HTTPS, RTMP itd.)
Dane są rejestrowane w dziennym rejestrze od 30 dni do sześciu miesięcy. Następnie są archiwizowane od sześciu miesięcy do jednego roku. Dane te są usuwane automatycznie po upływie określonego terminu.
Inspektor ochrony danych jest powiadamiany o wszystkich danych zgromadzonych przez nasze aplikacje za pomocą specjalnego procesu powiadamiania zapisanego w „Rejestrze ochrony danych”.
Dostęp do Rejestru ochrony danych
Strona główna
Polityka dotycząca ochrony danych osobowych
Cookies a prywatność
Wykaz plików cookie
Załaduj więcej
Udostępnij tę stronę:
Facebook Twitter LinkedIn
Zamów powiadomienia mailowe
Polityka ochrony prywatności
Parlament Europejski
 
 
KontaktRSSMapa witrynyInformacja prawnaPolityka ochrony prywatnościDostęp
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")Bezpośredni dostęp do menu z językami (wciśnij „Enter”)
BG - български ES - español CS - čeština DA - dansk DE - Deutsch ET - eesti keel EL - ελληνικά EN - English FR - français GA - Gaeilge HR - hrvatski IT - italiano LV - latviešu valoda LT - lietuvių kalba HU - magyar MT - Malti NL - Nederlands PL - polski PT - português RO - română SK - slovenčina SL - slovenščina FI - suomi SV - svenska
Przejdź do strony internetowej Aktualności Przejdź do strony internetowej Posłowie do PE Przejdź do strony internetowej O Parlamencie Przejdź do strony internetowej Posiedzenia plenarne Przejdź do strony internetowej Komisje parlamentarne Przejdź do strony internetowej Delegacje Przejdź do strony internetowej Media Przejdź do strony internetowej Strona przewodniczącego Przejdź do strony internetowej Sekretariat Generalny Przejdź do strony internetowej Think tank Przejdź do strony internetowej EP Newshub Przejdź do strony internetowej Do Waszych usług Przejdź do strony internetowej Wizyty Przejdź do strony internetowej Legislative train Przejdź do strony internetowej Zamówienia i dotacje Przejdź do strony internetowej Rejestr
Strona główna   Polityka dotycząca ochrony danych osobowych Cookies a prywatność