Cookies on GOV.UK
We use some essential cookies to make this website work.
We’d like to set additional cookies to understand how you use GOV.UK, remember your settings and improve government services.
We also use cookies set by other sites to help us deliver content from their services.
View cookies
GOV.UK
Coronavirus (COVID-19)
Guidance and support
Home
Defnyddio gwasanaethau’r llywodraeth yn Gymraeg
Defnyddiwch y dolenni isod i ddefnyddio gwasanaethau’r llywodraeth yn Gymraeg. Mae’r gwasanaethau Saesneg cyfatebol ar gael drwy chwilio neu bori.
Profion gyrru
Trwyddedau gyrru
Rhifau cofrestru cerbyd, treth cerbyd a phrofion MOT
Cludo nwyddau ar ffyrdd
Gwirio bod HGV yn barod i groesi’r ffin (Trwyddedau Mynediad i Gaint)
Bathodynnau Glas
Treth
Trethi busnes
Cwmnïau
Budd-daliadau
Dod o hyd i swydd
Absenoldeb statudol ac amser i ffwrdd
Pensiynau
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Gwasanaethau’r cyngor a’r amgylchedd
Cofrestru Tir
Hysbysebu swydd
Hysbysebu swydd gyda’r gwasanaeth Dod o hyd i swydd
Gwyliau banc y DU
Gwyliau banc y DU
Atwrneiaeth arhosol, bod mewn gofal a’ch materion ariannol
Gwasanaethau Cymraeg y llysoedd a thribiwnlysoedd
Pasbortau
Ymgeisio ar-lein am basbort y Deyrnas Unedig
Benthyciad myfyrwyr
Caffael Cyhoeddus
Canfod tendr
Related content
Archebu eich prawf gyrru
Archebu eich prawf gyrru theori
Cael cyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth
Cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a’r Cyflog Byw Cenedlaethol
Cysylltu â'r Ganolfan Byd Gwaith
+ 5 more
Is this page useful?
Coronavirus (COVID-19)
Coronavirus (COVID-19): guidance and support
Brexit
Check what you need to do
Services and information
Benefits
Births, deaths, marriages and care
Business and self-employed
Childcare and parenting
Citizenship and living in the UK
Crime, justice and the law
Disabled people
Driving and transport
Education and learning
Employing people
Environment and countryside
Housing and local services
Money and tax
Passports, travel and living abroad
Visas and immigration
Working, jobs and pensions
Departments and policy
How government works
Departments
Worldwide
Services
Guidance and regulation
News and communications
Research and statistics
Policy papers and consultations
Transparency and freedom of information releases
Help Privacy Cookies ContactAccessibility statement Terms and conditionsRhestr o Wasanaethau Cymraeg Built by the Government Digital Service
All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated
© Crown copyright