www2.helsinki.fi
Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yliopistossa
Seuraa päivittyvää tietoa koronavirustilanteesta
HELSINGIN YLIOPISTO
LAHJOITA
HEL­SIN­GIN YLI­OPIS­TON KIRJASTO
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO /KÄYTÄ KOKOELMIA /
TIE­TEE­NA­LAOP­PAAT
Kirjaston tieteenalaoppaat esittelevät tieteenalaa tuntevien kirjaston asiantuntijoiden valitsemia tietokantoja ja muita tiedonlähteitä.
Kes­kus­ta­kam­puk­sen tie­tee­na­laop­paat
Humanistisen, kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan tieteenalaoppaat.
Kum­pu­lan tie­tee­na­laop­paat
Fysiikan, kemian, geotieteiden, maantieteen, tietokäsittelytieteen, tähtitieteen, matematiikan ja tilastotieteen tieteenalaoppaat.
Mei­lah­den tie­tee­na­laop­paat
Lääketieteen ja psykologian tieteenalaoppaat.
Vii­kin tie­tee­na­laop­paat
Bio- ja ympäristötieteellisen, maa- ja metsätaloustieteellisen sekä farmasian ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan tieteenalaoppaat.
Ylös
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
PL 53 (Fabianinkatu 30)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin 02941 23920
 
 
Pa­lau­te­lo­ma­ke
Anna palautetta kirjastoon
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
Instagram
Facebook
Twitter
YouTube
HELSINGIN YLIOPISTO
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelinvaihde: 02941 911 (pvm/mpm)
Henkilöhaku ja yhteystiedot
Rakennusten aukioloajat
Medialle
Ura Helsingin yliopistossa
Kirjasto
Flamma-intranet
Opiskelu-palvelu nykyisille opiskelijoille
Verkkokauppa
Tietoa sivustosta
Tietosuoja
Saavutettavuusseloste
Sosiaalisen median suositus
Anna palautetta
© Helsingin yliopisto 2021