www2.helsinki.fi
KÄYTÄMME VERKKOSIVUILLAMME EVÄSTEITÄ
Asetuksistasi riippuen keräämme teknisesti välttämättömien evästeiden lisäksi tilastotietoa, tietoa käyttökokemuksen kehittämistä varten ja kohdennettua markkinointia varten. Lisätietoja tietojesi käytöstä verkkosivuillamme löydät tietosuojaselosteestamme.
Salli kaikki
Salli valinta
Vain välttämättömät evästeet
Teknisesti välttämättömät
Toiminnalliset
Tilastolliset
Markkinointi
Lue lisätietoja
Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yliopistossa
Seuraa päivittyvää tietoa koronavirustilanteesta
HELSINGIN YLIOPISTO
LAHJOITA
HEL­SIN­GIN YLI­OPIS­TON KIRJASTO
OTA YH­TEYT­TÄ KIR­JAS­TOON
Groups audience
Helsingin yliopiston kirjasto
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO /
OTA YH­TEYT­TÄ KIR­JAS­TOON
Yhteys­tiedot
Voit olla yhteydessä Helsingin yliopiston kirjastoon monin eri tavoin, joko suoraan asiakaspalveluun, palvelukohtaisiin palveluosoitteisiin tai ottamalla yhteyttä avainhenkilöihin.
HEL­SIN­GIN YLI­OPIS­TON KIR­JAS­TON YHTEYS­TIEDOT
Asia­kas­pal­ve­lun yhteys­tiedot
Voit olla yhteydessä Helsingin yliopiston kirjastoon palautelomakkeella, sähköpostilla palveluosoitteeseen tai soittaa asiakaspalveluun sen...
Yhteys­tiedot vas­tuu­alueit­tain
Helsingin yliopiston kirjaston johdon, asiantuntijoiden ja palveluiden yhteystietoja vastuualueittain. Palveluosoitteisiin lähetettyihin...
Tie­tee­na­layh­dys­hen­ki­löt
Helsingin yliopiston kaikilla tieteenaloilla on kirjastossa nimetty yhteyshenkilö, johon opettajat ja tutkijat voivat olla yhteydessä...
KIRJASTO NEL­JÄL­LÄ KAM­PUK­SEL­LA
Helsingin yliopiston kirjasto toimii pääkirjastossa Kaisa-talossa, kolmessa kampuskirjastossa yliopiston muilla kampuksilla ja ylläpitää kahta oppimiskeskusta.
Toi­mi­pai­kat
Helsingin yliopiston kirjaston toimipaikat
LAH­JOI­TA KIR­JAS­TOL­LE
Avoin tie­de on yh­teis­kun­nan voi­ma­va­ra - lah­joi­ta ja avaa tutkimus avoi­mek­si
Avoin tiede on tapa edistää tiedettä ja lisätä sen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Se saattaa tutkimuksen tulokset nopeasti muiden...
MUU TOI­MIN­TA KIR­JAS­TON TI­LOIS­SA
Kirjaston tiloja voi vuokrata eri tarkoituksiin. Kirjastoon on mahdollista järjestää myös vierailuja ryhmille.
Ku­vaa­mi­nen kir­jas­tos­sa
Helsingin yliopiston kirjaston tilat ovat julkista tilaa. Julkisessa tilassa valokuvaaminen ja videokuvaus on sallittua. Kaisa-talo,...
Vie­rai­le kir­jas­tos­sa
Kirjasto kaikille avoin. Voit tutustua kirjastoon vapaasti sen aukioloaikoina. Huomioithan kirjastossa liikkuessasi siellä työskentelevien...
Vuo­kraa ko­kous­ti­laa
Helsingin yliopiston kirjaston tiloja voidaan vuokrata tiedeyhteisöjen sekä julkisten ja yleishyödyllisten yhteisöjen, yhdistysten ja...
UU­TI­SIA KIR­JAS­TOS­TA SIN­NE MIS­SÄ SI­NÄ­KIN
Seuraa kirjastoa sosiaalisessa mediassa tai tilaa Uutiskirje suoraan sähköpostiisi.
Seu­raa kir­jas­ton ajan­koh­tai­sia uu­ti­sia
Voit seurata Helsingin yliopiston kirjastoa sosiaalisessa mediassa.
Ti­laa Uu­tis­kir­je
Helsingin yliopiston kirjaston uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla kirjaston ajankohtaisista palveluista ja tapahtumista sekä uusista...
Info-tv
Helsingin yliopiston kirjasto tarjoaa ilmoittajille mainostilaa kirjaston toimipisteiden tiloissa info-tv-näytöillä.
KIR­JAS­TON TOI­MIN­TA
Helsingin yliopisto on aktiivinen toimija yliopistossa ja tiedeyhteisössä sekä kirjastoalan kehittäjänä kansallisesti ja kansainvälisesti.
Tie­toa kir­jas­tos­ta
Helsingin yliopiston kirjasto on Suomen suurin monitieteellinen yliopistokirjasto, joka tarjoaa tieto- ja kirjastopalveluja Helsingin...
Kump­pa­nuu­det
Helsingin yliopiston kirjasto on aktiivinen kumppani yhteistyössä yliopiston sisällä, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Päivitetty: 19.10.2020
Ylös
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
PL 53 (Fabianinkatu 30)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin 02941 23920
 
 
Pa­lau­te­lo­ma­ke
Anna palautetta kirjastoon
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
Instagram
Facebook
Twitter
YouTube
HELSINGIN YLIOPISTO
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelinvaihde: 02941 911 (pvm/mpm)
Henkilöhaku ja yhteystiedot
Rakennusten aukioloajat
Medialle
Ura Helsingin yliopistossa
Kirjasto
Flamma-intranet
Opiskelu-palvelu nykyisille opiskelijoille
Verkkokauppa
Tietoa sivustosta
Tietosuoja
Saavutettavuusseloste
Sosiaalisen median suositus
Anna palautetta
© Helsingin yliopisto 2021