www2.helsinki.fi
Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yliopistossa
Seuraa päivittyvää tietoa koronavirustilanteesta
HELSINGIN YLIOPISTO
LAHJOITA
HEL­SIN­GIN YLI­OPIS­TON KIRJASTO
TOI­MI­PAI­KAT
Groups audience
Helsingin yliopiston kirjasto
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO /
TOI­MI­PAI­KAT
Helsingin yliopiston kirjasto toimii kaikilla yliopiston neljällä kampuksella. Kampuskirjastoissa on kyseisellä kampuksella opetettavien ja tutkittavien alojen kokoelmia.
PÄÄKIRJASTO JA KAM­PUS­KIR­JAS­TOT
Pääkirjasto Kai­sa-ta­los­sa
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen kirjasto
Kum­pu­lan kampus­kirjasto
Matemaattis-luonnontieteellinen kampuskirjasto
Mei­lah­den kampus­kirjasto
Lääke- ja terveystieteellinen kampuskirjasto
Vii­kin kampus­kirjasto
Biotieteellisen kampuksen kirjasto
Asia­kas­pal­ve­lun yhteys­tiedot
Voit olla yhteydessä Helsingin yliopiston kirjastoon palautelomakkeella, sähköpostilla palveluosoitteeseen tai soittaa asiakaspalveluun sen...
Toi­mi­pai­kat kar­tal­la
Helsingin yliopiston toimipaikat kartalla
OP­PI­MIS­KES­KUK­SET
Oppimis­keskus Aleksandria
Oppimisympäristö Kaisa-talon kyljessä
Oppimis­keskus Minerva
Siltavuorenpenkereen oppimisympäristö
Alek­sandrian yö­käyt­tö
Aleksandriassa voit opiskella aukioloaikojen ulkopuolella yökäyttöavaimella.
Päivitetty: 22.8.2019
Ylös
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
PL 53 (Fabianinkatu 30)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin 02941 23920
 
 
Pa­lau­te­lo­ma­ke
Anna palautetta kirjastoon
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
Instagram
Facebook
Twitter
YouTube
HELSINGIN YLIOPISTO
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelinvaihde: 02941 911 (pvm/mpm)
Henkilöhaku ja yhteystiedot
Rakennusten aukioloajat
Medialle
Ura Helsingin yliopistossa
Kirjasto
Flamma-intranet
Opiskelu-palvelu nykyisille opiskelijoille
Verkkokauppa
Tietoa sivustosta
Tietosuoja
Saavutettavuusseloste
Sosiaalisen median suositus
Anna palautetta
© Helsingin yliopisto 2021