TÌM KIẾMDANH MỤC
Giới Thiệu về Ấn Phẩm 547, Thiệt Hại, Thiên Tai, và Trộm Cắp
EnglishEspañol中文 (简体)中文 (繁體)​한국어​Русский​Tiếng Việt
More In Mẫu Đơn và Chỉ Dẫn (tiếng Anh)
Ấn phẩm này giải thích việc xử lý thuế đối với thiệt hại, trộm cắp và mất mát đối với tiền ký gửi. 
Bản Sửa Đổi Hiện Tại
Ấn Phẩm 547 (PDF
PDF
| HTMLeBook
EPUB
)
Những Thay Đổi Gần Đây
Những thay đổi cho Ấn Phẩm 547 năm 2018 do Đạo Luật Sự Chắc Chắn của Người Đóng Thuế và Cứu Trợ Thuế do Thiên Tai của năm 2019 (tiếng Anh) -- 3 tháng 4, 2020
Các Mục Khác Quý Vị Có Thể Thấy Hữu Ích
Tất Cả Các Bản Sửa Đổi của Ấn Phẩm 547 (tiếng Anh)
Giới Thiệu về Ấn Phẩm 523, Bán Nhà của Quý Vị (tiếng Anh)
Giới Thiệu về Ấn Phẩm 525, Thu Nhập Chịu Thuế và Không Chịu Thuế (tiếng Anh)
Giới Thiệu về Ấn Phẩm 550, Thu Nhập và Chi Phí Đầu Tư (tiếng Anh)
Các Sản Phẩm Hiện Tại Khác (tiếng Anh)
Các Mục Liên Quan
Giới Thiệu về Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân
Giới Thiệu về Mẫu 1040-NR, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài Tạm Trú (tiếng Anh)
Giới Thiệu về Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh
Giới Thiệu về Mẫu 4506, Yêu Cầu Bản Sao của Tờ Khai Thuế (tiếng Anh)
Giới thiệu về Mẫu 4562, Khấu hao và trừ dần (Gồm cả thông tin về tài sản được liệt kê) (tiếng Anh)
Giới thiệu về Mẫu 4797, Bán tài sản kinh doanh (tiếng Anh)
Giới Thiệu về Mẫu 8582, Giới Hạn Lỗ cho Hoạt Động Thụ Động (tiếng Anh)
Giới Thiệu về Bảng A (Mẫu 1040), Khấu Trừ Từng Khoản
Giới thiệu về Bảng D (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Lãi Vốn và Lỗ (do Đầu Tư) (tiếng Anh)
Page Last Reviewed or Updated: 07-Jul-2022
Share
Chính sách về Quyền Riêng tư
Khả năng tiếp cận
TRỢ GIÚP