library.pub.ro
SOLICITARE ONLINE PUBLICAŢII
Accesul la serviciile oferite de Bibliotecă este posibil pe baza Permisului de intrare in Bibliotecă​. Permisul trebuie vizat pe anul universitar 2020-2021.
În vederea transmiterii cererii/solicitării online de împrumut publicaţii din colecţiile Bibliotecii Centrale a Universităţii "Politehnica" din Bucureşti, vă rugăm să parcurgeţi etapele indicate mai jos:
- asigurați-vă ca aveți datele de identificare a publicațiilor solicitate : autor, titlu, cotă publicaţie (cota este elementul care face posibilă identificarea cărţii la raft) verificând catalogul WebOPAC al BC/UPB disponibil la adresa www.library.pub.ro
Ex. : Autor – Dobrescu Radu
Titlu publicaţie – Transmisia datelor
Cota publicaţiei : T III 53218
(instrucţiuni căutare în catalogul WebOpac)
- completarea formularului de solicitare online publicaţii şi transmiterea acestuia la adresa biblioteca@upb.ro
Solicitările online de publicaţii se efectuează de luni până vineri. Veți primi un email de confirmare împreună cu datele necesare pentru ridicarea acestora din Bibliotecă.
Mentionam ca imprumutul publicatiilor (ridicarea publicatiilor) se face de luni până vineri, la sediul Bibliotecii, Corpul B, Sala Receptie, parter, după următorul program:
Zilnic, între orele 12.00 – 13.00 se efectuează  igienizare, aerisirea  Sălii  Receptie.
Restituirea publicațiilor
Restituirea publicaţiilor împrumutate se face de luni până vineri la sediul Bibliotecii, Corpul B, Sala Receptie, parter, după următorul program:
Zilnic, între orele 12.00 – 13.00 se efectuează  igienizare, aerisirea  Sălii  Receptie.
Documentele restituite vor fi carantinate pentru minim 3 zile, într-un spațiu special amenajat.