www2.helsinki.fi
KÄYTÄMME VERKKOSIVUILLAMME EVÄSTEITÄ
Asetuksistasi riippuen keräämme teknisesti välttämättömien evästeiden lisäksi tilastotietoa, tietoa käyttökokemuksen kehittämistä varten ja kohdennettua markkinointia varten. Lisätietoja tietojesi käytöstä verkkosivuillamme löydät tietosuojaselosteestamme.
Salli kaikki
Salli valinta
Vain välttämättömät evästeet
Teknisesti välttämättömät
Toiminnalliset
Tilastolliset
Markkinointi
Lue lisätietoja
Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yliopistossa
Seuraa päivittyvää tietoa koronavirustilanteesta
HELSINGIN YLIOPISTO
LAHJOITA
HEL­SIN­GIN YLI­OPIS­TON KIRJASTO
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO /OTA YHTEYTTÄ /
KU­VAA­MI­NEN KIR­JAS­TOS­SA
Helsingin yliopiston kirjaston tilat ovat julkista tilaa. Julkisessa tilassa valokuvaaminen ja videokuvaus on sallittua.
Kaisa-talo, kampuskirjastot ja oppimiskeskukset ovat ensisijaisesti yliopistolaisten rauhallisia työskentely-ympäristöjä, joten kaikki kuvaukset on niissä toteutettava siten, ettei niistä aiheudu kirjaston asiakkaille ylimääräistä haittaa.
Kuvaaminen yksityiseen käyttöön
Medialle
Kuvia kirjastoista
Tuotantoyhtiöille
Kirjastotilan hinnoittelu kuvauksissa
Ku­vaa­mi­nen yk­si­tyi­seen käyt­töön
Kuvaaminen yksityiseen käyttöön on sallittu kirjaston kaltaisissa julkisissa tiloissa.
Kirjastorakennuksia ja julkisia sisätiloja voi kuvata yksityiseen käyttöön vapaasti, kunhan kuvaaminen ei häiritse kirjaston normaalia toimintaa.
Henkilöiden kuvaamiseen tarvitaan aina asianomaisten suostumus.
Kaikissa avoimissa tiloissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei kuvaaminen tai siitä aiheutuva ääni häiritse kirjaston asiakkaiden työrauhaa tai henkilökunnan työskentelyä.
Me­dial­le
Uutis- ja ajankohtaismedia ja myös muut tiedotusvälineet ovat tervetulleita kuvamaan Helsingin yliopiston kirjaston tiloissa.
Koska erilaisia kuvauksia on kirjastossa paljon, ilmoitathan kuvauksesi ajankohdasta etukäteen kirjaston viestintään:
hulib-viestinta@helsinki.fi tai kiireellisissä tilanteissa
VEERARISTIKARTANO
ERIKOISSUUNNITTELIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Ku­via kir­jas­tois­ta
Helsingin yliopisto ylläpitää medialle avointa kuvapankkia Unimaterialbankissa. Kuvapankista löydät kuvia myös Kaisa-talosta ja kampuskirjastoista.
Media voi käyttää kuvapankin kuvia veloituksetta Helsingin yliopiston tutkimuksesta, opetuksesta tai muusta toiminnasta kertovien juttujen yhteydessä. Muu käyttö on kielletty.
Valokuvan käytön yhteydessä tulee mainita kuvaajan nimi, jos se on mainittu kuvan tiedoissa (kuvatekstinä tai metatiedoissa). Lähteenä pitää mainita Helsingin yliopiston kirjasto.
 
Kaisa-talo (yliopiston Vierailukohteissa)
Kumpulan kampuskirjasto
Meilahden kampuskirjasto (Terkko Health Hub)
Viikin kampuskirjasto
Tuo­tan­to­yh­tiöil­le
Helsingin yliopiston kirjaston tiloja on mahdollista vuokrata myös muuntyyppisten kuvausten taustaksi.
Tuotantoyhtiöiden elokuva-, tv-, mainos- tai muissa kaupallisissa kuvauksissa ota etukäteen yhteyttä kirjaston viestintään, jotta voidaan sopia aikatauluista ja kuvausjärjestelyistä.
Kirjaston viestintätiimi: hulib-viestinta@helsinki.fi tai
VEERARISTIKARTANO
ERIKOISSUUNNITTELIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
 
Kir­jas­to­ti­lan hin­noit­te­lu ku­vauk­sis­sa
Helsingin yliopiston kirjaston tilojen käyttö kuvauslokaationa muissa kuin mediakuvauksissa on pääsääntöisesti maksullista. Kuvauksissa, joissa asiakkaana on jokin Helsingin yliopiston yksikkö tai HYKS, kirjaston tilojen käyttö on maksutonta. 
HY ja HYKS yksiköt / €, alv 0 %
Kuvausryhmän koko 1-2 henkilöä, Kuvauspaikan vuokra, perusmaksu *
Suuremmat kuvausprojektit ** Kuvauspaikan vuokra, perusmaksu
Kirjaston henkilöstökustannukset, kuvausjärjestelyt
Mahdolliset vahtimestaripalvelut, tarvittaessa
Muut asiakkaat / €, sis alv 24 %
150,00 / alkava tunti *
150,00 / alkava tunti
124,00 / alkava tunti
Tilat ja kiinteistöt -toimialan hinnaston mukaan
* Kirjastorakennuksia ja julkisia sisätiloja voi kuvata vapaasti vain yksityiseen käyttöön. Muissa kuvauksissa yksin tai yhden mallin tai haastateltavan kanssa työskenteleviltä peritään perusmaksu.
** Elokuva- ja tv-tuotannot, mainoskuvaukset, muut kolmen hengen ja sitä suuremmat kuvausryhmät.
Lisätietoja hinnoittelusta: hulib-viestinta@helsinki.fi
Päivitetty: 22.1.2020
Ylös
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
PL 53 (Fabianinkatu 30)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin 02941 23920
 
 
Pa­lau­te­lo­ma­ke
Anna palautetta kirjastoon
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
Instagram
Facebook
Twitter
YouTube
HELSINGIN YLIOPISTO
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelinvaihde: 02941 911 (pvm/mpm)
Henkilöhaku ja yhteystiedot
Rakennusten aukioloajat
Medialle
Ura Helsingin yliopistossa
Kirjasto
Flamma-intranet
Opiskelu-palvelu nykyisille opiskelijoille
Verkkokauppa
Tietoa sivustosta
Tietosuoja
Saavutettavuusseloste
Sosiaalisen median suositus
Anna palautetta
© Helsingin yliopisto 2021

Jätä yhteydenottopyyntö!