www2.helsinki.fi
KÄYTÄMME VERKKOSIVUILLAMME EVÄSTEITÄ
Asetuksistasi riippuen keräämme teknisesti välttämättömien evästeiden lisäksi tilastotietoa, tietoa käyttökokemuksen kehittämistä varten ja kohdennettua markkinointia varten. Lisätietoja tietojesi käytöstä verkkosivuillamme löydät tietosuojaselosteestamme.
Salli kaikki
Salli valinta
Vain välttämättömät evästeet
Teknisesti välttämättömät
Toiminnalliset
Tilastolliset
Markkinointi
Lue lisätietoja
Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yliopistossa
Seuraa päivittyvää tietoa koronavirustilanteesta
HELSINGIN YLIOPISTO
LAHJOITA
HEL­SIN­GIN YLI­OPIS­TON KIRJASTO
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO /OTA YHTEYTTÄ /TIETOA KIRJASTOSTA /
KUMP­PA­NUU­DET
Helsingin yliopiston kirjasto on aktiivinen kumppani yhteistyössä yliopiston sisällä, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Kumppanit yliopistolla
Kansallinen yhteistyö
Kansainväliset kumppanit
Hankkeet
Kump­pa­nit yli­opis­tol­la
Helsingin yliopiston kirjasto toimii aktiivisesti yhteistyössä kumppaniensa kanssa kirjaston tiloissa.
American Resource Center (Amerikka-kirjasto)
HY 24/7
Kansalliskirjasto
Opetusteknologiapalvelut
Opiskelijapalvelut
Tietotekniikkakeskus
Kan­sal­li­nen yh­teis­työ
Helsingin yliopiston kirjaston johto ja asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti kansallisiin työryhmiin suomalaisissa kirjastoalan järjestöissä ja yhteistyöryhmissä.
UNIFI - Suomen yliopistojen rehtorineuvosto
BMF Bibliothecarii Medicinae Fenniae
Suomen tieteellinen kirjastoseura
Kan­sain­vä­li­set kump­pa­nit
Helsingin yliopiston kirjaston johto ja asiantuntijat toimivat aktiivisesti kirjasto- ja tietopalvelualan kansainvälisissä järjestöissä.
EAHIL - The European Association for Health Information and Libraries
FAO Agris (Food and Agriculture Organisation of the United Nations)
IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions
IGeLU - International Group of Ex Libris Users
LERU - League of European Research Universities
LIBER - Euroopan tutkimuskirjastojen liitto
NORDBALT Nordic-Baltic Association for Medical and Health Information
NORDINFOLIT pohjoismainen Information Literacy -ohjausryhmä
NOVA Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network
SMIL - Skandinavisk Medicinsk Information för Lekmän -tietoportaalin pohjoismainen työryhmä
SPARC Europe
TICER Tilburg Innovation Centre for Electronic Resources
UNICA - Network of Universities from the Capitals of Europe
WHO World Health Organization
Hank­keet
Helsingin yliopiston kirjasto kumppanina
OpenAIRE Advancing Open Scholarship 13.8.2019
OpenAIRE Advancing Open ScholarshipAssinen, P.01/01/2018 → 31/12/2020Projekti: Muu projekti
Finnish ElectroAcoustic Research Sources 21.1.2018
FinEARS: Finnish ElectroAcoustic Research SourcesOjanen, M.01/01/2018 → …Projekti: Tutkimusprojekti
Humanities at Scale: Evolving the DARIAH-ERIC 14.2.2017
DESIR: Humanities at Scale: Evolving the DARIAH-ERICTolonen, M. & Paavolainen, M.01/01/2017 → 31/12/2019Projekti: Tutkimusprojekti
Katso kaikki
Päivitetty: 22.8.2019
Ylös
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
PL 53 (Fabianinkatu 30)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin 02941 23920
 
 
Pa­lau­te­lo­ma­ke
Anna palautetta kirjastoon
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
Instagram
Facebook
Twitter
YouTube
HELSINGIN YLIOPISTO
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelinvaihde: 02941 911 (pvm/mpm)
Henkilöhaku ja yhteystiedot
Rakennusten aukioloajat
Medialle
Ura Helsingin yliopistossa
Kirjasto
Flamma-intranet
Opiskelu-palvelu nykyisille opiskelijoille
Verkkokauppa
Tietoa sivustosta
Tietosuoja
Saavutettavuusseloste
Sosiaalisen median suositus
Anna palautetta
© Helsingin yliopisto 2021