www2.helsinki.fi
Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yliopistossa
Seuraa päivittyvää tietoa koronavirustilanteesta
HELSINGIN YLIOPISTO
LAHJOITA
HEL­SIN­GIN YLI­OPIS­TON KIRJASTO
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO /TUTKIJAN KIRJASTO /
TIE­TEE­NA­LAYH­DYS­HEN­KI­LÖT
Helsingin yliopiston kaikilla tieteenaloilla on kirjastossa nimetty yhteyshenkilö, johon opettajat ja tutkijat voivat olla yhteydessä kaikissa kirjastopalveluja koskevissa asioissa.
Kirjoja, lehtiä ja tietokantoja koskevissa asioissa voit olla yhteydessä myös aineistoyhdyshenkilöihin​.
Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teologinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta
Kumpulan kampus
Meilahden kampus
Viikin kampus
Svenska social- och kommunalhögskolan
LUOMUS - Luonnontieteellinen keskusmuseo
Hu­ma­nis­ti­nen tiede­kunta
DOLF
ASSMANN
KIRJASTONHOITAJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Historia ja arkeologia
Arkeologia, folkloristiikka, historia, kansatiede, saksan kieli
MARKKU
ROINILA
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Filosofia
Filosofia, fonetiikka, kieliteknologia, kognitiotiede
EH
EEVA
HENRIKSSON
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Merihistoria, museologia, sukupuolentutkimus, Aasian ja Afrikan tutkimus, Euroopan tutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, Pohjois-Amerikan tutkimus
JUSSI S
MÄNNISTÖ
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Estetiikka, elokuva- ja televisiotutkimus, semiotiikka, taidehistoria, teatteritiede, yleinen kirjallisuustiede, kotimainen kirjallisuus, Suomen kieli ja kulttuuri
JT
JAAKKO
TUOHINIEMI
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet, Muut
Musiikkitiede
UV
URSULA
VIROLAINEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, romani kieli ja kulttuuri
MM
MATTI
MYLLYKOSKI
JOHTAVA TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Humanistiset tieteet
Klassillinen arkeologia, Kreikan kieli ja kirjallisuus, Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, nykykreikka, uskontotiede, romaaniset kielet
TUIJA
KORHONEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Media- ja viestintätieteet, Kielitieteet
Englannin kieli, käännöstiede, yleinen kielitiede
 
KRISTINA
WEIMER
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Pohjoismaiden tutkimus, pohjoismaiset kielet ja kulttuurit
SOILE
MANNINEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Balttilainen filologia - Slaavilainen filologia sekä Venäjän kieli ja kirjallisuus
Kas­va­tus­tie­teel­li­nen tiede­kunta
Kasvatustieteet: Toistaiseksi ota yhteyttä: kirjasto@helsinki.fi
Oi­keus­tie­teel­li­nen tiede­kunta
LEENA
HUOVINEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Teo­lo­gi­nen tiede­kunta
MM
MATTI
MYLLYKOSKI
JOHTAVA TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Humanistiset tieteet
Val­tio­tie­teel­li­nen tiede­kunta
MARKKU
ROINILA
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Filosofia
Filosofia
EH
EEVA
HENRIKSSON
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Kehitysmaatutkimus
DOLF
ASSMANN
KIRJASTONHOITAJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Historia ja arkeologia
Politiikan tutkimus, poliittinen historia, talous- ja sosiaalihistoria
MA
MONICA
ALLARDT
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Sosiologia
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka ja yhteiskuntadatatieteen keskus (YKDK)  
MIKA
HOLOPAINEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
Taloustieteet
UV
URSULAVIROLAINEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Viestintä
 
LEENA
HUOVINEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Yleinen valtio-oppi
Kum­pu­lan kam­pus
PT
PETRI
TURUNEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Filosofia, Fysiikka
Fysiikka, geofysiikka, meteorologia ja tähtitiede, HIP
MIKA
HOLOPAINEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
Geologia, maantiede ja seismologia, tietojenkäsittelytiede, HIIT
TERHI
SANDGREN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Kemia, Verifin
RH
RIKU
HAKULINEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Matematiikka ja tilastotiede
Mei­lah­den kam­pus
JUKKA
ENGLUND
JOHTAVA TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Medicum (pl. psykologia ja logopedia); Clinicum: kansanterveystieteen osasto, lastenklinikka, naistenklinikka, neurotieteiden osasto, silmä- ja korvaklinikka, suu- ja leukasairauksien osasto (hammaslääketiede); HiLife
JP
JUSSI
PIIPPONEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Medicum: psykologia ja logopedia; Clinicum: psykiatria
Clinicum: Diagnostis-terapeuttinen osasto, ihotautien, allergologian ja sukupuolitautien klinikka, kirurgian osasto, sisätautien osasto, syöpätautien osasto, yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Vii­kin kam­pus
TAINA
KETTUNEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
JUKKA
ENGLUND
JOHTAVA TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
TERHI
SANDGREN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Farmasian tiedekunta
MAIJA
HALMINEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Ympäristötiede, Media- ja viestintätieteet
Maataloustieteet, metsätieteet, Ruralia
AO
ANNE
OJANEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Elintarvike- ja ravitsemustieteet, mikrobiologia
MIKA
HOLOPAINEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Media- ja viestintätieteet
Taloustieteet
Svens­ka social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan
MV
MARIA
VILLBACKA-HENRIKSSON
TIETOASIANTUNTIJA
SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN
LUO­MUS - Luonnon­tieteellinen kes­kus­museo
TAINA
KETTUNEN
TIETOASIANTUNTIJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Päivitetty: 31.8.2021
Ylös
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
PL 53 (Fabianinkatu 30)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin 02941 23920
 
 
Pa­lau­te­lo­ma­ke
Anna palautetta kirjastoon
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
Instagram
Facebook
Twitter
YouTube
HELSINGIN YLIOPISTO
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelinvaihde: 02941 911 (pvm/mpm)
Henkilöhaku ja yhteystiedot
Rakennusten aukioloajat
Medialle
Ura Helsingin yliopistossa
Kirjasto
Flamma-intranet
Opiskelu-palvelu nykyisille opiskelijoille
Verkkokauppa
Tietoa sivustosta
Tietosuoja
Saavutettavuusseloste
Sosiaalisen median suositus
Anna palautetta
© Helsingin yliopisto 2021