www2.helsinki.fi
Coronavirusläget vid Helsingfors universitet
Den senaste informationen om coronavirusläget
HELSINGFORS UNIVERSITET
DONERA
HELSING­FORS UNI­VER­SI­TETS BIBLIOTEK
HELSING­FORS UNI­VER­SI­TETS BIBLIOTEK
Helsingfors universitets bibliotek betjänar sina kunder på universitetets fyra campus. Bibliotekens dörrar är öppna för alla.
SOMMAR I BIBBAN – SAMLINGAR OTILLGÄNGLIGA I KAJSAHUSET
AN­VÄND BIB­LI­O­TE­KETS TJÄNS­TER OCH SAM­LING­AR
SÖK I HELKA
Sök efter böcker, tidskrifter, artiklar eller databaser

Logga in i din Helkaprofil
ÖPPET­TI­DER
Tors 29.7.
BibliotekByggnadKundservice
Kajsahuset8.00 - 18.0010.00 - 18.00
GumtäktStängtStängt
MejlansStängtStängt
Vik11.00 - 18.00Stängt
Aleksandria8.00 - 17.45Självbetjäning
Minerva8.00 - 15.45Självbetjäning
Avvikande öppettider
Som­mar i bib­ban
Låningstjänster i Kajsahuset och Vik. Samlingarna otillgängliga i Kajsa.
Kon­tak­ta bib­li­o­te­ket
Du kan kontakta Helsingfors universitets bibliotek på många olika sätt, antingen genom att kontakta kundtjänsten direkt, via de olika...
CO­RO­NA­VI­RU­SET: UN­DAN­TAGS­TILL­STÅN­DET I BIB­LI­O­TE­KET
På denna sida samlas uppdaterad information om undantagsarrangemangen samt bibliotekets tjänster och material till stöd för självständiga studier.
AK­TU­ELLT
Nyheter för Helsingfors universitets biblioteks kunder.
15.7.2021HELSINGFORS UNIVERSITETS BIBLIOTEK
Som­mar i bib­ban
Bibliotekets checklista för sommaren. Gumtäkt och Mejlans är stängda, och samlingarna är delvis otillgängliga i Kajsahuset.
12.7.2021HELSINGFORS UNIVERSITETS BIBLIOTEK
Pro­ble­men är lös­ta: Pro­blem med sök­ning i Hel­ka
Uppdatering 12 juli: Problemen i Helkas sökning har lösts. För tillfället fattas en del sökresultat från sökningar som görs i Helka.
10.6.2021HELSINGFORS UNIVERSITETS BIBLIOTEK
Häm­ta dina kurs­böc­ker inom juni!
Kursbokssamlingen i Kajsa är inte tillgänglig mellan 8.7-25.7.2021 på grund av reparationen av sprinklersystemet. Låna dina kursböcker i tid!
Visa flera
KUNDIN­FOR­MA­TION
BIB­LI­O­TE­KETS SAM­LING­AR
TJÄNS­TER FÖR FORSKARE
Upp
Helsing­fors uni­ver­si­tets bibliotek
PB 53 (Fabiansgatan 30)
00014 Helsingfors universitet
Telefon 02941 23920
 
 
 
 
 
 
 
Kon­tak­ta bib­li­o­te­ket
Respons
Helsing­fors uni­ver­si­tets bibliotek
Instagram
Facebook
Twitter
YouTube
HELSINGFORS UNIVERSITET
PB 4 (Universitetsgatan 3)
00014 Helsingfors universitet
Finland
Växel: +358 (0) 2941 911 (norm. lna/msa)
Personsökning och kontaktuppgifter
Byggnadernas öppettider
Press och media
Karriär vid Helsingfors universitet
Bibliotek
Flamma
Studietjänsten
Nätbutik
Information om webbplatsen
Dataskyddsmeddelande
Tillgänglighetsutlåtande
Rekommendationer om sociala medier
Ge respons
© Helsingfors universitet 2021