www2.helsinki.fi
KÄYTÄMME VERKKOSIVUILLAMME EVÄSTEITÄ
Asetuksistasi riippuen keräämme teknisesti välttämättömien evästeiden lisäksi tilastotietoa, tietoa käyttökokemuksen kehittämistä varten ja kohdennettua markkinointia varten. Lisätietoja tietojesi käytöstä verkkosivuillamme löydät tietosuojaselosteestamme.
Salli kaikki
Salli valinta
Vain välttämättömät evästeet
Teknisesti välttämättömät
Toiminnalliset
Tilastolliset
Markkinointi
Lue lisätietoja
Coronavirusläget vid Helsingfors universitet
Den senaste informationen om coronavirusläget
HELSINGFORS UNIVERSITET
DONERA
HELSING­FORS UNI­VER­SI­TETS BIBLIOTEK
HELSINGFORS UNIVERSITETS BIBLIOTEK /​BIBLIOTEKSENHETER​/​HUVUDBIBLIOTEKET I KAJSAHUSET /
DET AU­TO­MA­TIS­KA SPRINK­LER­SY­STE­MET I KAJSAHUSET RE­PA­RE­RAS 2021–2022
Bibliotekets samlingar, läsplatser och grupparbetsrum kommer att vara otillgängliga i tur och ordning, beroende på i vilka våningar och områden reparationerna görs. 
I september görs reparationerna i 5 våning.
Sprinklersystemet repareras stegvis i alla våningar
Pågående: 5. våning
Färdig: 6. våning
Färdiga områden (2, 3, 4, 7 vån)
Sprink­ler­sy­ste­met re­pa­re­ras steg­vis i alla vå­ning­ar
Det automatiska sprinklersystemet repareras stegvis i alla våningar i Kajsahuset och arbetet beräknas ta ca ett år, till sommaren 2022. Reparationerna inleds på 2 våningen i Kajsahuset.
Våningarna stängs inte helt, utan de områden som just då är under arbete skyddas.
Spiraltrappan i mitten av biblioteket kan vara otillgänglig korta perioder på olika våningar, men minst en av hissarna är alltid tillgänglig.
Bibliotekets samlingar, läsplatser och grupparbetsrum kommer att vara otillgängliga i tur och ordning, beroende på i vilka våningar och områden reparationerna görs.
Samlingarna skyddas genom att täckas över helt, så det går inte att komma åt dem under arbetet.
På­gåen­de: 5. vå­ning
Sam­ling­ar­na
Samlingarna språk och konstforskning är otillgängliga mellan 30.8-3.10. Det går inte att låna böcker från samlingar. I Helka finns en anmärkning: "Otillgänglig 30.8-3.10".
Det går att reservera böcker under renoveringsperioden och de hämtas för dig från och med måndagen den 6 september. Du får ett meddelande från Helka då din reservation finns för avhämtning i självbetjäningen i Kajsahuset.
Samlingen skönlitteratur (ej hemlån) är också otillgänglig mellan 30.8-3.10.
Kundut­rym­men
Hela våningen kommer att vara stängd. Spiraltrappan i mitten av våningen är tillgänglig.
Grupparbetsrum 5005, tysta läsrum och skannerrum 5041 är ur bruk 30.8.-3.10. Graduvagnar flyttas under renoveringen till 3 våningen, där de är tillgängliga normalt.
Läsområden mot Kajsaniemigatans och Fabiansgatans sida är ur bruk till 31.10.
Fär­dig: 6. vå­ning
Sam­ling­ar­na till­gäng­li­ga
Samlingarna teologi, Asien- och Afrikastudier och antikforskning mot Kajsaniemigatans sida är tillgängliga från 25.7.
Samlingarna filosofi, teologi och antikforskning mot Fabiansgatans sida är tillgängliga från 24.8.
Kundut­rym­men till­gäng­li­ga
Läsplatser, grupparbetsrum 6005, tillgängligt arbetsrum 6042 och läsrum för forskare 6034 är tillgängliga från 6.9.
Fär­di­ga om­rå­den (2, 3, 4, 7 vån)
På dessa områden har reparationer slutförts, och samlingar och utrymmen är tillgängliga.
2. våningen (gjort 19.5-28.6.2021)
Samlingarna, läsplatserna, tyst läsrum, multifunktionsskrivare och arbetsrum för alumner är tillgängliga.
På grund av riktlinjerna från Regionförvaltningsverket och epidemisituationen är bibliotekets läsplatser i första hand reserverade för användning av universitetsstudenterna.
3. våningen (gjort 28.6-25.7.2021)
Samlingarna, läsplatserna, träffpunkten och apparaterna är tillgängliga.
4. våningen (gjort 5.7-22.8.2021)
Samlingarna, läsplatserna, grupparbetsrummen och skanner för mikrofiche och mikrofilm är tillgängliga.
7. våningen (gjort 28.6-25.7.2021)
Samlingarna, läsområdet, terrassen, träffpunkten och Forskarrum 7046 är tillgängliga.
På grund av riktlinjerna från Regionförvaltningsverket och epidemisituationen är bibliotekets läsplatser i första hand reserverade för användning av universitetsstudenterna.
Uppdaterad: 6.9.2021
Upp
Helsing­fors uni­ver­si­tets bibliotek
PB 53 (Fabiansgatan 30)
00014 Helsingfors universitet
Telefon 02941 23920
 
 
 
 
 
 
 
Kon­tak­ta bib­li­o­te­ket
Respons
Helsing­fors uni­ver­si­tets bibliotek
Instagram
Facebook
Twitter
YouTube
HELSINGFORS UNIVERSITET
PB 4 (Universitetsgatan 3)
00014 Helsingfors universitet
Finland
Växel: +358 (0) 2941 911 (norm. lna/msa)
Personsökning och kontaktuppgifter
Byggnadernas öppettider
Press och media
Karriär vid Helsingfors universitet
Bibliotek
Flamma
Studietjänsten
Nätbutik
Information om webbplatsen
Dataskyddsmeddelande
Tillgänglighetsutlåtande
Rekommendationer om sociala medier
Ge respons
© Helsingfors universitet 2021

Jätä yhteydenottopyyntö!