Ia̍h le̍k-sú
Bura Koān
2016-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)
Taigiholic.bot
kh-thiam
~
02:32
+302
Taigiholic.bot
→‎top: siu-kái
~
02:10
+9
Taigiholic.bot
→‎top: sin bûn-chiuⁿ
02:00
+532
Wikipedia
Nā bô lēng-gōa kóng, chiàu CC BY-SA 3.0 thang īng.
Ín-su chèng-chhek
欲用的條款
Tiān-náu
 Thâu-ia̍h Sûi-ki  Hù-kīn  Teng-ji̍p  Siat-tēng  Kià-hù  Koan-hē Wikipedia  Bô-hū-chek seng-bêng