Yemen ê koān
Bo̍k-chiân tī Yemen kok-lāi, lóng-chóng ū 333 ê koān (muderiah).
Yemen ê koān
Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Yemen tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.
最後編輯於 2016-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī) 02:34
Wikipedia
Nā bô lēng-gōa kóng, chiàu CC BY-SA 3.0 thang īng.
Ín-su chèng-chhek
欲用的條款
Tiān-náu
 Thâu-ia̍h Sûi-ki  Hù-kīn  Teng-ji̍p  Siat-tēng  Kià-hù  Koan-hē Wikipedia  Bô-hū-chek seng-bêng
Gí-giânkàm-sīSiu-kái