Khoàⁿ "Bura Koān"--ê goân-sí lōe-iông
Bura Koān
Lí bô ún-chún chò Siu-kái chit ia̍h, in-ūi ē-kha iân-kò͘:
您的請求使用了一個或多個代理伺服器,己被 全域封鎖
Tks4Fish​(meta.wikimedia.org)封鎖。 原因為:Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected.
您目前的 IP 位址為 3.234.211.61。 不論您做任何的請求,請檢閱上述訊息。
如果您認為您可能被誤判封鎖,您可於​禁止使用開放代理​查看進一步資訊與指示。 或者,請於 Meta-Wiki 請求審查​討論封鎖原因。
Lí thang koan-khoàⁿ kiam khó͘-pih chit ia̍h ê goân-sí-bé.
Chit ia̍h iōng chia ê pang-bô·:
Tò-tńg khì Bura Koān
Wikipedia
Nā bô lēng-gōa kóng, chiàu CC BY-SA 3.0 thang īng.
Ín-su chèng-chhek
欲用的條款
Tiān-náu
 Thâu-ia̍h Sûi-ki  Hù-kīn  Teng-ji̍p  Siat-tēng  Kià-hù  Koan-hē Wikipedia  Bô-hū-chek seng-bêng